Team Championships of USSR

Team championships 1948-1995
Team Championship in Leningrad, 1948 Mikenas,Boleslavsky,Lilienthal,Bondarevsky,Flohr,Taimanov,Tolush,Ragozin,Kholmov,Simagin,Averbakh,Furman,Geller,Nezhmetdinov
Team Championship in Tbilisi, 1951 Boleslavsky,Bronstein,Makogonov,Geller,Bondarevsky,Flohr,Taimanov,Tolush,Petrosian,Furman,Suetin,Simagin,Nezhmetdinov,Averbakh,Shamkovich 08.07.2020
Team Championship in Odessa, 1952 Tolush,Bronstein,Furman,Levenfish,Suetin,Konstantinopolsky,Simagin,Korchnoi,Antoshin,Kholmov,Nezhmetdinov,Geller
Team Championship in Leningrad, 1953 Furman,Antoshin,Suetin,Nezhmetdinov,Tal,Korchnoi,Krogius,Shamkovich,Gurgenidze,Polugaevsky,Vasiukov,Gipslis
Team Championship in Riga, 1954 Petrosian,Kholmov,Furman,Simagin,Nezhmetdinov,Korchnoi,Alatortsev,Polugaevsky,Suetin,Taimanov,Konstantinopolsky,Averbakh,Tolush,Lutikov,Tal,Gipslis,Vasiukov
Team Championship in Voroshilovgrad(Lugansk), 1955 Lutikov,Polugaevsky,Shamkovich,Nezhmetdinov,Taimanov,Korchnoi,Gipslis,Tal,Averbakh,Vasiukov,Simagin,Antoshin,Kholmov,Boleslavsky,Suetin,Gurgenidze17.10.2020
Team Championship in Vilnius, 1958 Kholmov,Korchnoi,Nezhmetdinov,Geller,Keres,Bronstein,Boleslavsky,Polugaevsky,Petrosian,Taimanov,Suetin,Mikenas,Tolush,Averbakh,Lutikov,Furman,Vasiukov,Krogius,Simagin,Shamkovich,Savon
Spartakiada USSR in Moscow, 1959 Bagirov,Makogonov,Boleslavsky,Suetin,Gurgenidze,Tal,Gipslis,Spassky,Taimanov,Korchnoi,Tolush,Bondarevsky,Furman,Kholmov,Mikenas,Botvinnik,Smyslov,Petrosian,Bronstein,Averbakh,Vasiukov,Nezhmetdinov,Polugaevsky,Lutikov,Shamkovich,Antoshin,Geller,Gufeld,Savon,Stein,Keres
Team Championship in Moscow, 1960 Korchnoi,Taimanov,Spassky,Bondarevsky,Furman,Smyslov,Petrosian,Bronstein,Kotov,Simagin,Polugaevsky,Lutikov,Krogius,Antoshin,Shamkovich,Gipslis,Geller,Stein,Gufeld,Keres,Suetin,Boleslavsky,Gurgenidze,Dzindzichashvili,Makogonov,Tolush,Vasiukov,Nezhmetdinov,Kholmov,Mikenas
Team Championship in Moscow, 1961 Smyslov,Polugaevsky,Taimanov,Boleslavsky,Liberzon,Bagirov,Stein,Korchnoi,Averbakh,Kotov,Vasiukov,Shamkovich,Petrosian,Kholmov,Simagin,Furman,Suetin,Lutikov,Tal,Gipslis,Geller,Gufeld
Team Championship in Leningrad, 1962 Spassky,Geller,Keres,Polugaevsky,Smyslov,Boleslavsky,Tal,Mikenas,Gipslis,Korchnoi,Suetin,Bronstein,Kholmov,Stein,Averbakh,Gufeld,Taimanov,Krogius,Antoshin,Vasiukov,Kotov,Lein,Shamkovich,Tolush,Tukmakov,Bagirov,Makogonov
Spartakiada USSR in Moscow, 1963 Polugaevsky,Krogius,Kholmov,Antoshin,Lein,Rashkovsky,Petrosian,Botvinnik,Smyslov,Bronstein,Averbakh,Vasiukov,Boleslavsky,Suetin,Korchnoi,Taimanov,Spassky,Furman,Geller,Stein,Gufeld,Gurgenidze,Dzindzichashvili
Team Championship in Moscow, 1964 Botvinnik,Geller,Petrosian,Tal,Smyslov,Stein,Vasiukov Kholmov,Averbakh,Gipslis,Polugaevsky,Taimanov,Kotov,Gufeld,Suetin,Zaitsev I.,Antoshin,Boleslavsky,Simagin,Furman,Liberzon,Savon,Shamkovich,Murrey,Nezhmetdinov,Razuvaev,Kuzmin,Krogius,Bagirov
Team Championship in Moscow, 1966 Botvinnik,Geller,Petrosian,Tal,Smyslov,Keres,Lutikov,Spassky,Stein,Korchnoi,Gufeld,Kholmov,Liberzon,Zaitsev I.,Timoshchenko,Savon
Spartakiada USSR in Moscow, 1967 Spassky,Korchnoi,Petrosian,Suetin,Stein,Gurgenidze,Botvinnik,Polugaevsky,Boleslavsky,Dzindzichashvili,Geller,Taimanov,Furman,Krogius,Smyslov,Gufeld,Bronstein,Antoshin,Kholmov,Lein,Vasiukov,Balashov,Georgadze,Kupreichik,Tal,Keres,Bagirov,Gipslis,Lutikov,Mikenas
Team Championship in Riga, 1968 Polugaevsky,Taimanov,Smyslov,Bagirov,Kupreichik,Tukmakov,Geller,Vasiukov,Liberzon,Lein,Lutikov,Karpov,Gufeld,Kholmov,Suetin,Boleslavsky,Vaganian,Shamkovich,Stein,Kuzmin,Romanishin,Beliavsky,Zaitsev I.,Murrey,Tal,Keres,Bronstein,Mikenas
Team Championship in Grozny, 1969 Georgadze,Gipslis,Bagirov,Taimanov,Boleslavsky,Zaitsev A.,Kupreichik,Stein,Lein,Averbakh,Liberzon
Team Championship in Rostov-On-Don, 1971 Polugaevsky,Tal,Stein,Taimanov
Olympiad USSR in Moscow, 1972 Petrosian,Karpov,Smyslov,Bronstein,Polugaevsky,Tal,Stein,Taimanov
Team Cup of USSR in Moscow, 1974 Petrosian,Smyslov,Tal,Geller,Taimanov
Spartakiada of USSR in Riga, 1975 Karpov,Spassky,Beliavsky,Gurgenidze,Petrosian,Tal
Team Cup of USSR in Tbilisi, 1976 Petrosian,Smyslov,Tal,Bronstein,Karpov,Korchnoi,Romanishin,Lutikov
Team Cup of USSR in Ordzhonikidze, 1978 Romanishin,Kochyev,Geller,Bronstein,Petrosian,Kholmov,Cseshkovsky,Lukin
Spartakiada of USSR in Moscow, 1979 Karpov,Spassky,Beliavsky,Gurgenidze,Petrosian,Tal
Team Cup of USSR in Rostov-on-Don, 1980 Romanishin,Balashov,Karpov,Bronstein,Petrosian,Kholmov,Cseshkovsky,Polugaevsky
Team Championship of USSR in Moscow, 1981 Taimanov,Agzamov,Petrosian,Georgadze,Spassky,Beliavsky,Tal,Lutikov,Kupreichik 17.10.2020
Team Cup of USSR in Kislovodsk, 1982 Bronstein,Geller,Kholmov,Psakhis,Petrosian,Beliavsky,Sveshnikov,Polugaevsky
Spartakiada of USSR in Moscow, 1983 Karpov,Beliavsky,Tal,Taimanov,Polugaevsky,Kupreichik,Georgadze,Vaganian,Kasparov17.10.2020
Team Cup of USSR in Kiev, 1984 Sveshnikov,Kupreichik,Kholmov,Tal,Vaganian,Psakhis,Polugaevsky,Tukmakov
Team Championship in Volgograd, 1985 Georgadze,Balashov,Sveshnikov,Kochyev,Tal,Novikov,Dvoirys,Kupreichik,Agzamov, Lputian,Ehlvest,Rashkovsky,Yurtaev,Rozentalis
Spartakiada USSR in Minsk, 1986 Rozentalis,Kantsler,Khalifman,Sokolov,Yakovich,Gelfand,Oll,Dokhoian,Serper,Minasian,Goldin,Smirin
Team Championship in Naberezhnye Chelny, 1988 Bagirov,Gipslis,Lanka,Kengis,Shabalov,Chernin,Novikov,Ulibin,Panchenko,Sveshnikov,Dvoirys,Anastasian,Minasian,Gurevich M.,Dolmatov,Razuvaev,Arkhipov,Vaisser,Pigusov,Timoshchenko,Goldin,Smirin,Vaganian
Team Championship in Podolsk, 1990 Tal,Kengis,Shabalov,Bagirov,Lanka,Anastasian,Timoshchenko,Glek,Aseev,Yurtaev,Lputian,Dvoirys,Kovalev,Petrosian A.,Goldin,Smirin,Bareev
Spartakiada of USSR in Azov, 1991 Lputian,Balashov,Beliavsky,Kovalev,Kharlov,Loginov,Eingorn,Serper,Glek,Petrosian A.,Nenashev,Lerner,Minasian,Zagrebelny,Rublevsky
Team championship of Russia, 1992 in Podolsk Epiship,Khalifman,Dolmatov,Dvoirys08.07.2020
Team championship of Russia(1 league),1993 in "Lesnye polyany" Zaitsev I.05.01.2020
Team championship of Russia, 1994 in Elektrostal Ruban,Goldin,Serper,Makarychev,Vladimirov,Sveshnikov,Dvoirys08.07.2020
Team championship of Russia, 1995
Team championship of Russia(1 league) in Briansk, 1995 Arkhipov,Gleizerov22.02.2021
Team championship of Russia,1996 in Azov Bareev,Svidler,Dolmatov,Glek,Zviagintsev28.03.2021

Main page


Hosted by uCoz