Team Championships of USSR

Team championships 1948-1995
Team Championship in Leningrad, 1948 Mikenas,Boleslavsky,Lilienthal,Bondarevsky,Flohr,Taimanov,Tolush,Ragozin,Kholmov,Simagin,Averbakh,Furman,Geller,Nezhmetdinov
Team Championship in Tbilisi, 1951 Boleslavsky,Bronstein,Makogonov,Geller,Bondarevsky,Flohr,Taimanov,Tolush,Petrosian,Furman,Suetin,Simagin,Nezhmetdinov,Averbakh,Shamkovich
Team Championship in Odessa, 1952 Tolush,Bronstein,Furman,Levenfish,Suetin,Konstantinopolsky,Simagin,Korchnoi,Antoshin,Kholmov,Nezhmetdinov,Geller
Team Championship in Leningrad, 1953 Furman,Antoshin,Suetin,Nezhmetdinov,Tal,Korchnoi,Krogius,Shamkovich,Gurgenidze,Polugaevsky,Vasiukov,Gipslis
Team Championship in Riga, 1954 Petrosian,Kholmov,Furman,Simagin,Nezhmetdinov,Korchnoi,Alatortsev,Polugaevsky,Suetin,Taimanov,Konstantinopolsky,Averbakh,Tolush,Lutikov,Tal,Gipslis,Vasiukov
Team Championship in Voroshilovgrad(Lugansk), 1955 Lutikov,Polugaevsky,Shamkovich,Nezhmetdinov,Taimanov,Korchnoi,Gipslis,Tal,Averbakh,Vasiukov,Simagin,Antoshin,Kholmov,Boleslavsky,Suetin,Gurgenidze
Team Championship in Vilnius, 1958 Kholmov,Korchnoi,Nezhmetdinov,Geller,Keres,Bronstein,Boleslavsky,Polugaevsky,Petrosian,Taimanov,Suetin,Mikenas,Tolush,Averbakh,Lutikov,Furman,Vasiukov,Krogius,Simagin,Shamkovich,Savon
Spartakiada USSR in Moscow, 1959 Bagirov,Makogonov,Boleslavsky,Suetin,Gurgenidze,Tal,Gipslis,Spassky,Taimanov,Korchnoi,Tolush,Bondarevsky,Furman,Kholmov,Mikenas,Botvinnik,Smyslov,Petrosian,Bronstein,Averbakh,Vasiukov,Nezhmetdinov,Polugaevsky,Lutikov,Shamkovich,Antoshin,Geller,Gufeld,Savon,Stein,Keres
Team Championship in Moscow, 1960 Korchnoi,Taimanov,Spassky,Bondarevsky,Furman,Smyslov,Petrosian,Bronstein,Kotov,Simagin,Polugaevsky,Lutikov,Krogius,Antoshin,Shamkovich,Gipslis,Geller,Stein,Gufeld,Keres,Suetin,Boleslavsky,Gurgenidze,Dzindzichashvili,Makogonov,Tolush,Vasiukov,Nezhmetdinov,Kholmov,Mikenas
Team Championship in Moscow, 1961 Smyslov,Polugaevsky,Taimanov,Boleslavsky,Liberzon,Bagirov,Stein,Korchnoi,Averbakh,Kotov,Vasiukov,Shamkovich,Petrosian,Kholmov,Simagin,Furman,Suetin,Lutikov,Tal,Gipslis,Geller,Gufeld
Team Championship in Leningrad, 1962 Spassky,Geller,Keres,Polugaevsky,Smyslov,Boleslavsky,Tal,Mikenas,Gipslis,Korchnoi,Suetin,Bronstein,Kholmov,Stein,Averbakh,Gufeld,Taimanov,Krogius,Antoshin,Vasiukov,Kotov,Lein,Shamkovich,Tolush,Tukmakov,Bagirov,Makogonov
Spartakiada USSR in Moscow, 1963 Polugaevsky,Krogius,Kholmov,Antoshin,Lein,Rashkovsky,Petrosian,Botvinnik,Smyslov,Bronstein,Averbakh,Vasiukov,Boleslavsky,Suetin,Korchnoi,Taimanov,Spassky,Furman,Geller,Stein,Gufeld,Gurgenidze,Dzindzichashvili
Team Championship in Moscow, 1964 Botvinnik,Geller,Petrosian,Tal,Smyslov,Stein,Vasiukov Kholmov,Averbakh,Gipslis,Polugaevsky,Taimanov,Kotov,Gufeld,Suetin,Zaitsev I.,Antoshin,Boleslavsky,Simagin,Furman,Liberzon,Savon,Shamkovich,Murrey,Nezhmetdinov,Razuvaev,Kuzmin,Krogius,Bagirov
Team Championship in Moscow, 1966 Botvinnik,Geller,Petrosian,Tal,Smyslov,Keres,Lutikov,Spassky,Stein,Korchnoi,Gufeld,Kholmov,Liberzon,Zaitsev I.,Timoshchenko,Savon
Spartakiada USSR in Moscow, 1967 Spassky,Korchnoi,Petrosian,Suetin,Stein,Gurgenidze,Botvinnik,Polugaevsky,Boleslavsky,Dzindzichashvili,Geller,Taimanov,Furman,Krogius,Smyslov,Gufeld,Bronstein,Antoshin,Kholmov,Lein,Vasiukov,Balashov,Georgadze,Kupreichik,Tal,Keres,Bagirov,Gipslis,Lutikov,Mikenas
Team Championship in Riga, 1968 Polugaevsky,Taimanov,Smyslov,Bagirov,Kupreichik,Tukmakov,Geller,Vasiukov,Liberzon,Lein,Lutikov,Karpov,Gufeld,Kholmov,Suetin,Boleslavsky,Vaganian,Shamkovich,Stein,Kuzmin,Romanishin,Beliavsky,Zaitsev I.,Murrey,Tal,Keres,Bronstein,Mikenas
Team Championship in Grozny, 1969 Georgadze,Gipslis,Bagirov,Taimanov,Boleslavsky,Zaitsev A.,Kupreichik,Stein,Lein,Averbakh,Liberzon
Team Championship in Rostov-On-Don, 1971 Polugaevsky,Tal,Stein,Taimanov
Olympiad USSR in Moscow, 1972 Petrosian,Karpov,Smyslov,Bronstein,Polugaevsky,Tal,Stein,Taimanov
Team Cup of USSR in Moscow, 1974 Petrosian,Smyslov,Tal,Geller,Taimanov
Spartakiada of USSR in Riga, 1975 Karpov,Spassky,Beliavsky,Gurgenidze,Petrosian,Tal
Team Cup of USSR in Tbilisi, 1976 Petrosian,Smyslov,Tal,Bronstein,Karpov,Korchnoi,Romanishin,Lutikov
Team Cup of USSR in Ordzhonikidze, 1978 Romanishin,Kochyev,Geller,Bronstein,Petrosian,Kholmov,Cseshkovsky,Lukin
Spartakiada of USSR in Moscow, 1979 Karpov,Spassky,Beliavsky,Gurgenidze,Petrosian,Tal
Team Cup of USSR in Rostov-on-Don, 1980 Romanishin,Balashov,Karpov,Bronstein,Petrosian,Kholmov,Cseshkovsky,Polugaevsky
Team Championship of USSR in Moscow, 1981 Taimanov,Agzamov,Petrosian,Georgadze,Spassky,Beliavsky,Tal,Lutikov,Kupreichik
Team Cup of USSR in Kislovodsk, 1982 Bronstein,Geller,Kholmov,Psakhis,Petrosian,Beliavsky,Sveshnikov,Polugaevsky
Spartakiada of USSR in Moscow, 1983 Karpov,Beliavsky,Tal,Taimanov,Polugaevsky,Kupreichik,Georgadze,Vaganian,Kasparov
Team Cup of USSR in Kiev, 1984 Sveshnikov,Kupreichik,Kholmov,Tal,Vaganian,Psakhis,Polugaevsky,Tukmakov
Team Championship in Volgograd, 1985 Georgadze,Balashov,Sveshnikov,Kochyev,Tal,Novikov,Dvoirys,Kupreichik,Agzamov, Lputian,Ehlvest,Rashkovsky,Yurtaev,Rozentalis
Spartakiada USSR in Minsk, 1986 Rozentalis,Kantsler,Khalifman,Sokolov,Yakovich,Gelfand,Oll,Dokhoian,Serper,Minasian,Goldin,Smirin
Team Championship in Naberezhnye Chelny, 1988 Bagirov,Gipslis,Lanka,Kengis,Shabalov,Chernin,Novikov,Ulibin,Panchenko,Sveshnikov,Dvoirys,Anastasian,Minasian,Gurevich M.,Dolmatov,Razuvaev,Arkhipov,Vaisser,Pigusov,Timoshchenko,Goldin,Smirin,Vaganian
Team Championship in Podolsk, 1990 Tal,Kengis,Shabalov,Bagirov,Lanka,Anastasian,Timoshchenko,Glek,Aseev,Yurtaev,Lputian,Dvoirys,Kovalev,Petrosian A.,Goldin,Smirin,Bareev
Spartakiada of USSR in Azov, 1991 Lputian,Balashov,Beliavsky,Kovalev,Kharlov,Loginov,Eingorn,Serper,Glek,Petrosian A.,Nenashev,Lerner,Minasian,Zagrebelny,Rublevsky
Team championship of Russia, 1992 in Podolsk Epiship,Khalifman,Dolmatov,Dvoirys
Team championship of Russia(1 league),1993 in "Lesnye polyany" Zaitsev I.05.01.2020
Team championship of Russia, 1994 in Elektrostal
Team championship of Russia, 1995

Main page


Hosted by uCoz