Team Championship of USSR- Naberezhnye Chelny 30.9-14.10.1988

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Points

Position

1

Moscow -"T.Petrosian's Chess Club"

2-2

3-3.5

4-3.5

5-3

6-3

7-3

8-4

9-5

13-5

14-4

15-5

41.0

3

2

Moscow Region-"Chess Club"

1-4

3-2.5

4-2.5

5-4

6-5

7-3

8-2.5

11-4.5

15-3.5

16-5

29-5

41.5

2

3

Novosibirsk -"Siberia"

1-2.5

2-3.5

4-3

5-3

6-4.5

8-5

9-3

10-5

11-4.5

15-3.5

17-5

42.5

1

4

Riga-"Riga Chess Club"

1-2.5

2-3.5

3-3

5-2.5

6-3

8-2

9-3

11-4

17-4.5

18-5

26-4.5

37.5

5

5

Kharkov-"Chess Club"

1-3

2-2

3-3

4-3.5

7-4

8-2.5

9-5.5

12-2.5

15-5

19-6

26-4

41.0

4

6

Moscow- "SKIF"

1-3

2-1

3-1.5

4-3

7-3.5

8-3.5

9-2

13-4

20-4.5

26-5.5

29-3.5

35.0

9-10

7

Moscow-"Dinamo"

1-3

2-3

5-2

6-2.5

8-2.5

9-2

11-4

12-3.5

14-3

21-5

29-4

34.5

11-12

8

Cheliabinsk-"Poliot"

1-2

2-3.5

3-1

4-4

5-3.5

6-2.5

7-3.5

14-4.5

15-1.5

19-6

22-5

37.0

6

9

Minsk-"Chess Home"

1-1

3-3

4-3

5-0.5

6-4

7-4

10-4

12-3.5

21-4

23-3

29-5

35.0

9-10

10

Sverdlovsk-"SC Youth"

3-1

9-2

11-3.5

12-2.5

14-2.5

18-3.5

19-2.5

22-4

23-4.5

24-4

26-2.5

32.5

16

11

Erevan-"Central Chess Home"

2-1.5

3-1.5

4-2

7-2

10-2.5

13-5

15-1.5

17-4.5

25-6

27-5.5

29-3.5

35.5

7-8

12

Moscow-"Torpedo"

5-3.5

7-2.5

9-2.5

10-3.5

15-3

16-3.5

17-1.5

18-4.5

19-3

22-2.5

26-4.5

34.5

11-12

13

Moscow-"Podshipnik"

1-1

6-2

11-1

18-4.5

19-3

23-4.5

25-6

26-1.5

27-3

28-4

29-2.5

33.0

15

14

Smolensk-"Phoenix"

1-2

7-3

8-1.5

10-3.5

17-4

20-3.5

22-3.5

25-4

27-4

28-3.5

29-1.5

34.0

13-14

15

Kazan-"Nezhmetdinov's Chess Home"

1-1

2-2.5

3-2.5

5-1

8-4.5

11-4.5

12-3

17-3.5

18-3

24-5.5

28-4.5

35.5

7-8

16

Kishinev-"Nistru"

2-1

12-2.5

19-3

21-3.5

22-3.5

23-2.5

25-3.5

26-2.5

27-3.5

28-3.5

29-1

30.0

22

17

Voronezh-"Voronezh"

3-1

4-1.5

11-1.5

12-4.5

14-2

15-2.5

18-4.5

19-5

21-4.5

26-2

29-3

32.0

17-18

18

Saratov-"Kristall"

4-1

10-2.5

12-1.5

13-1.5

15-3

17-1.5

20-3.5

22-3.5

24-3.5

26-3

27-5

29.5

23

19

Kherson-"Chess Club"

5-0

8-0

10-3.5

12-3

13-3

16-3

17-1

20-5

23-4.5

28-3.5

30-4.5

31.0

19-20

20

Orsk-"Nikel"

6-1.5

14-2.5

18-2.5

19-1

21-5

22-3.5

24-4

25-4

27-2.5

28-2

30-3.5

32.0

17-18

21

Ashkhabad-"Central Chess Club"

7-1

9-2

16-2.5

17-1.5

20-1

23-2.5

24-2

25-0.5

27-2

28-3.5

30-4.5

23.0

30

22

Tbilisi-"Chess Palace"

8-1

10-2

12-3.5

14-2.5

16-2.5

18-2.5

20-2.5

23-4.5

24-4.5

27-2.5

30-2.5

30.5

21

23

Irkutsk-"Angara"

9-3

10-1.5

13-1.5

16-3.5

19-1.5

21-3.5

22-1.5

24-3

25-2

28-3

30-2.5

26.5

29

24

Leningrad-"Kirovets"

10-2

15-0.5

18-2.5

20-2

21-4

22-1.5

23-3

25-4

27-3

28-3

30-3.5

29.0

24-25

25

Naberezhnye Chelny-"KAMAZ"

11-0

13-0

14-2

16-2.5

20-2

21-5.5

23-4

24-2

27-2.5

28-4

30-2.5

27.0

28

26

Perm-"Politekhnik"

4-1.5

5-2

6-0.5

10-3.5

12-1.5

13-4.5

16-3.5

17-4

18-3

29-1

30-6

31.0

19-20

27

Tiumen-"Geolog"

11-0.5

13-3

14-2

16-2.5

18-1

20-3.5

21-4

22-3.5

24-3

25-3.5

30-2.5

29.0

24-25

28

Chrepovets-"Sheksna"

13-2

14-2.5

15-1.5

16-2.5

19-2.5

20-4

21-2.5

23-3

24-3

25-2

30-2.5

28.0

26

29

Mogilev-"Chess Club"

2-1

6-2.5

7-2

9-1

11-2.5

13-3.5

14-4.5

16-5

17-3

26-5

30-4

34.0

13-14

30

Kirov-"Viatskaya Ladia"

19-1.5

20-2.5

21-1.5

22-3.5

23-3.5

24-2.5

25-3.5

26-0

27-3.5

28-3.5

29-2

27.5

27


Riga: Bagirov V.-5 of 10,Gipslis A.-5 of 9,Lanka Z.-5 of 8,Shabalov A.-5.5 of 10, Klovans J.-4.5 of 8,Vitolinsh A.-6.5 of 10,Kirilov V.-2 of 3,Kengis E.-4 of 8
Saratov: Tunik,Dmitriev,Lazarev,Rodin,Lobach,Artkhangelsky
Kharkov: Chernin A.,Novikov I.,Neverov V.,Kruppa Y.,Karpman,Alterman V.
Moscow-SKIF: Andrianov N.,Ulibin M.,Kishnev S.,Piskov Y.,Tsarev,Zlotnik B.,Janovsky S.,
Moscow -"T.Petrosian's Chess Club": Vaganian R.-7(10),Balashov Y.-6,Smagin S.-6, Bareev E.-7.5,Yanvariov I.-2.5(4),Krasenkov M.-4.5(9),Dokhoian Y.-7.5(10)
Cheliabinsk-"Poliot": Panchenko A.,Sveshnikov E.,Dvoirys S.,Sherbakov R., Skudnov,Bashkov
Erevan: Anastasian A.,Minasian,Ambartsumian,Galduntz,Kalantarian,Rostomian
Voronezh: Petrienko,Raetzky,Vasilchenko,Golovanov,Nikulshin,Seliverstov
Moscow Region-"Chess Club": Gurevich M.-7.5,Dolmatov S.-5.5(10),Razuvaev Y.-6.5(10), Kaidanov G.-5(10),Tseitlin Mikh.-5.5(9),Khenkin I.-6.5(9),Arkhipov S.-5(7)
Novosibirsk-"Siberia": Vaisser A.-6.5,Pigusov E.-7,Timoshchenko G.-5.5, Goldin A.-7,Khasin Al.-8,Vekshenkov N.,Makarov M.-8.5,Mukhametov E.
Perm-"Politekhnik": Ikonnikov V.,Krapivin,Rogozhnikov,Kasianov,Kobelev,Terekhin
Minsk-"Chess Home": Smirin I.-5.5,Basin L.-5,Mochalov E.-3.5(8),Atlas V.-1.5(3), Begun S.-6,Sagalchik G.-7,Raisky E.-6.5
Kherson-"Chess Club": Koniashkin V.,
Kirov-"Viatskaya Ladya": Starodvorsky V.,
Kishinev-"Chess Club": Oratovsky M.,
Mogilev-"Chess Club": Alekseev V.,KOchetkov,Golubtsov,Gurin-6(9),
Irkutsk-"Angara": Khodko,Shelk,
Moscow-"Torpedo": Alekseev,
Moscow-"Dinamo": Timoshenko G.,
Sverdlovsk-"SC Youth": Glianetz A.,
Smolensk-"Phoenix": Shliakhtin,Svirin O.,
Kazan-"Nezhmetdinov's Chess Home": Gabdrakhmanov,Amirkhanov,Baigildin,
Naberezhnye Chelny-"KAMAZ": Akhmadeev,
Ashkhabad-"Central Chess Club": Kakageldyev,
Best Results by boards:

1 board: Vaganian R.(Moscow-"T.Petrosian's Chess Club") -7 of 10

2 board: Timoshenko G.(Moscow-"Dinamo") -8.5 of 11

3 board: Glianetz A.(Sverdlovsk,"SC Youth") -7.5 of 11

4 board: Kruppa Y.(Kharkov-"Chess Club") -8.5 of 11

5 board: Khasin Al.(Novosibirsk-"Siberia")-8,Losev D.(Moscow-"Torpedo"),

Svirin O.(Smolensk-"Phoenix") -8 of 11

6 board: Makarov M.(Novosibirsk-"Siberia") -8.5 of 11

Shahmaty 24-1988 p8-9
database of games in PGN format nab_ch88.zip(329 games of 990)