Semifinal of 1 Team Championship of USSR- Frunze 1948

Rk

Republic

1

2

3

4

5

P

1

Uzbekistan

*

6

6.5

8

8.5

29.0

2

Kirgizia

4

*

5

8

6

23.0

3

Kazakhstan

3.5

5

*

6.5

7.5

22.5

4

Turkmenistan

2

2

3.5

*

6

13.5

5

Tadzhikistan

1.5

4

2.5

4

*

12.0


Uzbekistan: Airapetov,Abdullaev,Khodzhaev,Yasevich,Rakhimov,Kim,Shakh-Zade G., Khadzhibekov,Sorokin,Dmitruk
Kirgizia: Lobanov,Babkin,Savilov,Kudriashov,Ruzinov,Pliushchensky,Zeigerman,Yaglo, Popov,Voskresenskaya
Kazakhstan: Ufimtsev A.,Kozhakhmetov,Kurkletis,Reut,Braun,Kokhanov,Manakov,Reznik, Goliak I.,Gadzhinskaya
Turkmenistan: Nenarokov V.,Khazan,Burashnikov,Tailiev T.,Kevorkov,Veselkov,Khokhlachev, Kara Sokhat,Amanov,Yagmurova
Tadzhikistan: Gusev N.,Sagdiev,Mering,Karabaev,Pokrovsky,Ezhov,Shmerkin,Shtrom, Lebedev,Ioffe
Semifinal of 1 Team Championship of USSR- Tbilisi 1948

Rk

Republic

1

2

3

4

P

1

Georgia

*

6.5

7.5

9.5

23.5

2

Azerbajdzhan

3.5

*

7.5

9

20.0

3

Armenia

2.5

2.5

*

6

11.0

4

Moldavia

0.5

1

4

*

5.5


Georgia: Shishov M.,Sorokin N.,Blagidze A.,Pirtskhalava A.,Veizer,Tsintsadze,Gershkovich, Giorgadze,Gongadze,Gogiava
Azerbaijan: Makogonov V.,Abramian S.,Guldin L.,Zhilakov M.,Levitas,Shakhtakhtinsky, Amirkhanov R.,Velibekov,Gazarov,Gorbacheva
Armenia: Kasparian G.,Petrosian T.,Kalasahian L.,Mokatsian A.,Sarkisian A.,Oganesian, Sarkisian L.,Akopdzhanian,Oltetsian(Kalantar),Badalian
Moldavia: Shofman,Gikhtei,Koshnitsky,Potipaev,Karchevsky,Bespayasny,Sosniuk,Genkin, Morozov,Kazatsker
Semifinal of 1 Team Championship of USSR- Riga 1948

Rk

Republic

1

2

3

4

5

P

1

Lithuania

*

6

6

6

7.5

25.5

2

Estonia

4

*

5.5

7.5

7

24.0

3

Latvia

4

4.5

*

4.5

10

23.0

4

Belarus

4

2.5

5.5

*

8

20.0

5

Karelo-Finn

2.5

3

0

2

*

7.5


Lithuania: Mikenas V.,Vistinietzki I.,Chukaev E.,Vishomirskis,Disleris,Abramavichius, Tinovskis,Khatset,Farber,Lukauskene
Estonia: Randviir Y.,Renter R.,Arulaid A.,Kondratiev P.,Pruun,Tiurn,Villard F., Nei I.,Pitksaar K.,Rootare S.
Latvia: Solmanis Z.,Koblenc A.,Mezhgailis,Aleksandrov,Shilinsh,Melngailis,Bergs, Strautmanis,Balinj,Lauberte
Belarus: Kholmov R.,Veresov G.,Saigin V.,Kamenetsky Y.,Breitman,Shagalovich A., Zhitkevich,Zhidtz,Alekseev,Nevidomskaya
Karelo-Finn: Dmitriev,Masharov,Grave,Dudkin,Fursov,Pugin,Gorin,Pavlov,Petrov, Yashumova
1 Team Championship of USSR- Leningrad 12-22.9.1948

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Moscow

*

6

6

6

6.5

7.5

8.5

40.5

2

Leningrad

4

*

3.5

7

7

7.5

6.5

35.5

3

RSFSR

4

6.5

*

4

5

7

7.5

34.0

4

Ukraine

4

3

6

*

6

6.5

7.5

33.0

5

Lithuania

3.5

3

5

4

*

5.5

5.5

26.5.

6

Georgia

2.5

2.5

3

3.5

4.5

*

8

24.0

7

Uzbekistan

1.5

3.5

2.5

2.5

4.5

2

*

16.5

1 Team Championship of USSR- Leningrad 12-22.9.1948(1 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Mikenas V.-Li

*

1/2

1/2

1

1

1

+

5.0

2

Boleslavsky I.-R

1/2

*

0

1

1/2

1

1

4.0

3

Lilienthal A.-M

1/2

1-(1)

*

1/2

1/2

1/2

1-(1)

4.0

4

Bondarevsky I.-Le

0

0

1/2

*

1

1

1-(2)

3.5

5

Sokolsky A.-Uk

0

1/2

1/2

0

*

1/2

1

2.5

6

Shishov M.-G

0

0

1/2

0

1/2

*

1

2.0

7

Airapetov-Uz

-

0

0

0

0

0

*

0.0

(1)-played Smyslov V., (2)-played Taimanov M.
1 Team Championship of USSR- Leningrad 12-22.9.1948(2 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Ilivitsky G.-R

*

1/2

1

1/2

1

1/2

1

4.5

2

Taimanov M.-Le

1/2

*

1

1/2

1

1/2-(1)

1

4.5

3

Flohr S.-M

0-(2)

0

*

1

1

1-(2)

1

4.0

4

Vistinietzky I.-Li

1/2

1/2

0

*

0

1

1

3.0

5

Blagidze A.-G

0

0

0

1

*

1

1/2

2.5

6

Abdullaev-Uz

1/2

1/2

0

0

0

*

1

2.0

7

Poliak E.-Uk

0

0

0

0

1/2

0

*

0.5

(1)-played Lisitsyn G., (2)-played Lilienthal A.
1 Team Championship of USSR- Leningrad 12-22.9.1948(3 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Ragozin V.-M

*

0

1

1

1/2-(1)

1

1-(1)

4.5

2

Kholmov R.-Li

1

*

1/2

1/2

1

1-(2)

0

4.0

3

Kopaev N.-Uk

0

1/2

*

0

1

1

1

3.5

4

Tolush A.-Le

0

1/2

1

*

0

1/2

1-(3)

3.0

5

Aratovsky N. -R

1/2

0

0

1

*

0

1

2.5

6

Pirtskhalava A.-G

0

0

0

1/2

1

*

1

2.5

7

Khodzhaev A.-Uz

0

1

0

0

0

0

*

1.0

(1)-played Flor S., (2)-played Vishomirskis, (3)-played Vasiliev
1 Team Championship of USSR- Leningrad 12-22.9.1948(4 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Veizer-G

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

4.0

2

Lisitsyn G.-Le

1/2

*

1

1

1/2

0

1-(1)

4.0

3

Vishomirskis-Li

1/2-(2)

0

*

1

1/2

1/2

1/2-(2)

3.0

4

Ljublinsky V.-R

1/2

0

0

*

1

1/2

1

3.0

5

Ratner B.-Uk

1/2

1/2

1/2

0

*

1/2

1

3.0

6

Simagin V.-M

0

1

1/2

1/2-(3)

1/2

*

1/2-(3)

3.0

7

Yasevich-Uz

0

0

1/2

0

0

1/2

*

1.0

(1)-played Furman S., (2)-played Disleris, (3)-played Ragozin V.
1 Team Championship of USSR- Leningrad 12-22.9.1948(5 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Averbakh Y.-M

*

1

0

1/2-(1)

1

1

1-(1)

4.5

2

Vasiliev V.-Le

0

*

1

1

1

1

1/2-(2)

4.5

3

Kotlerman S.-Uk

1

0

*

1/2

1

1

1

4.5

4

Aronin L.-R

1/2

0

1/2

*

0

1

1/2

2.5

5

Disleris-Li

0

0

0

1

*

0-(3)

1-(3)

2.0

6

Tsintsadze -G

0

0

0

0

1

*

1

2.0

7

Rakhimov- Uz

0

1/2

0

1/2

0

0

*

1.0

(1)-played Simagin V., (2)-played Kopylov, (3)-played Barshauskas
1 Team Championship of USSR- Leningrad 12-22.9.1948(6 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Bannik A.-Uk

*

1

1/2

0

1

1/2

1

4.0

2

Dubinin P.-R

0

*

0

1

1

1

1

4.0

3

Panov V.-M

1/2

1-(1)

*

1/2

1-(1)

1/2

1/2

4.0

4

Gershkovich-G

1

0

1/2

*

0

1

1

3.5

5

Kim-Uz

0

0

0

1

*

1

1

3.0

6

Furman S.

1/2

0-(2)

1/2

0

0-(3)

*

1/2

1.5

7

Khatset-Li

0

0

1/2

0-(4)

0-(4)

1/2

*

1.0

(1)-played Averbakh Y., (2)-played Kopylov, (3)-played Klaman K.,(4)-played Khatset
1 Team Championship of USSR- Leningrad 12-22.9.1948(7 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Geller E.-Uk

*

1

1

1

1

1

1

6.0

2

Konstantinopolsky A.-M

0

*

1

1-(1)

1-(1)

1/2

1

4.5

3

Barshauskas V.-Li

0

0

*

1/2

1-(2)

1/2

1-(2)

3.0

4

Zagorovsky V.-R

0

0

1/2

*

1/2

1

1

3.0

5

Shakh-Zade G.-Uz

0

0

0

1/2

*

1

1

2.5

6

Kopylov N.-Le

0

1/2

1/2

0-(3)

0-(4)

*

1

2.0

7

Giorgadze T.-G

0

0

0

0-(5)

0-(5)

0

*

0.0

(1)-played Panov V., (2)-played Farber, (3)-played Klaman K.,(4)-played Shamayev,(5)-played Gongadze
1 Team Championship of USSR- Leningrad 12-22.9.1948(8 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Nezhmetdinov R.-R

*

1

1

1

0

1/2

1

4.5

2

Kogan E.-Uk

0

*

1

1/2

1

1/2

1

4.0

3

Klaman K.-Le

0-(1)

0

*

1/2

1(-1)

1(-2)

1

3.5

4

Kan I.-M

0-(3)

1/2

1/2

*

1/2

1/2-(3)

1

3.0

5

Gongadze-G

1-(4)

0

0

1/2

*

1-(4)

0

2.5

6

Perevoznikov-Uz

1/2

1/2

0

1/2

0

*

1

2.5

7

Farber-Li

0

0

0

0

1(-5)

0(-5)

*

1.0

(1)-played Shamayev, (2)-played Chekhover V., (3)-played Konstantinopolsky A.,(4)-played Buslaev,(5)-played Tinovskis
1 Team Championship of USSR- Leningrad 12-22.9.1948(9 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Shamayev L.-Le

*

1-(1)

1

1/2

1/2-(2)

1/2-(1)

1

4.5

2

Bastrikov G.-R

0

*

0

1/2

1

1

1

3.5

3

Sakharov Y.-Uk

0

1

*

0

1

1

1/2

3.5

4

Yudovich M.(s)-M

1/2

1/2-(3)

1

*

1

1/2-(3)

0

3.5

5

Buslaev A.-G

1/2

0-(4)

0

0

*

1-(4)

1

2.5

6

Neelov - Uz

1/2

0

0

1/2

0

*

1

2.0

7

Tinovskis-Li

0

0

1/2

1

0-(5)

0-(5)

*

1.5

(1)-played Chekhover V., (2)-played Goldberg G., (3)-played Kan I.,(4)-played Dzhakobia,(5)-played Golubev
1 Team Championship of USSR- Leningrad 12-22.9.1948(10 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Bykova E.-M

*

1/2

1

1

1

1

1

5.5

2

Rudenko L.-Le

1/2-(1)

*

1

1

0

1

1-(1)

4.5

3

Borodkina-Li

0-(2)

0

*

1

1/2

1/2

1

3.0

4

Gogiava-G

0

0

0

*

1/2

1

1

2.5

5

Dajbo-R

0

1-(3)

1/2-(3)

1/2

*

0-(3)

1/2

2.5

6

Kogan-Uk

0

0-(4)

1/2

0

1

*

0

1.5

7

Meljchenko-Uz

0

0

0

0

1/2

1

*

1.5

(1)-played Zvorykina K., (2)-played Lukauskene, (3)-played Filanovskaja,(4)-played Artemjeva

database of games in PGN format lening48.zip(41 games of 432)