Zagorovsky mem 1997

1 Vasiukov,Evgeni 2495 +60
&;
1111118.5 / 11  
2 Zaitsev,Igor A 2450 +65
&;
111118.0 / 11  
3 Cherepkov,Alexander V 2395 +85 0
&;
111117.5 / 11  
4 Sanakoev,Grigory 2270 +150 0
&;
1116.5 / 11 32.75
5 Ljavdansky,Vladimir 2305 +111 00
&;
11116.5 / 11 30.00
6 Zhukhovitsky,Samuel 2370 +8 000
&;
11116.0 / 11  
7 Kapeljus,Lazar 2375 -31 00
&;
01115.5 / 11  
8 Leonidov,Vladimir 2295 -10 00001
&;
1014.5 / 11  
9 Vladimirov,Boris T 2370 -163 00000
&;
13.5 / 11 16.50
10 Natapov,Geliy I 2305 -93 000001
&;
103.5 / 11 16.50
11 Mantsinov,Badma     000000
&;
13.0 / 11 15.50
12 Toprover,Viktor G 2330 -160 0000010
&;
3.0 / 11 15.00
Average Elo: 2346 <=> Cat: 4

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format vorone97.zip(66 games of 66)