National tournament- Roshchinsky 19.6-1.7.1997(swiss-11 rounds,125 participants)

Rk

Name

P

1

Kalegin E.

8.5

2

Karpeshov O.

8.5

3

Potapov A.

8.5

4

Akhmadeev V.

7.5

5

Startsev V.

7.5

6

Bashkov V.

7.0

7

Tolstykh N.

7.0

8

Tiurin A.

7.0

9

Imashev I.

7.0

10

Grechikhin V.

6.5

11

Goriachkin Y.

6.5

12

Fakhretdinov R.

6.5

13

Syrokhvatov A.

6.5

14

Andreev A.

6.5

15

Gumerov R.

6.5

16

Kniazev I.

6.5

Gabdushev

.

Molchanova T.

.

Bashkov

.

National tournament- Roshchinsky-B 19.6-1.7.1997(swiss-11 rounds)

Rk

Name

P

1

Zaporozhchenko A.

9.0

2

Zhiliaev A.

8.5

3

Fateev A.

8.5

4

Salakhov A.

8.0

5

Khismatullin D.

8.0

6

Ishbulatov S.

7.5

7

Stepanov E.

7.5

8

Sultanov D.

7.5

9

Sufiyarov A.

7.5

10

Khannanov R.

7.5

11

Shagiakhmetov T.

7.5


Shahmaty v Rossii 8-1997 37p
database of games in PGN format roshin97.zip(2 game of 682)