Tournament(open) Novokuznetsk Autumn 1997

1 Volodarsky,Yury   7.0 / 9
2 Leisle,D 2165 7.0 / 8
3 Arkhipov,Nikolai G 2200 6.5 / 7
4 Lomantsov,Evgenij   5.5 / 9
5 Zavjalov,Valery N   5.5 / 9
6 Kuzminyh,Valerij   5.5 / 9
7 Bogachev,Alexandr   4.0 / 8
8 Pyzhlakov   4.0 / 9
9 Lomakin,Dmitriy   4.0 / 9
10 Melnikov,Boris 2265 4.0 / 7
11 Akchelov,Sergey   4.0 / 7
12 Nazarenko,Denis   4.0 / 9
13 Shukan,Vladimir   4.0 / 7
14 Kotenko,Pavel 2275 3.5 / 7
15 Duedin,Sergei 2140 3.5 / 6
16 Beznosov,Ilia   3.0 / 9
17 Gorlov   3.0 / 8
18 Bedarev,Sergey   3.0 / 8
19 Gladyszev,Oleg   3.0 / 7
20 Shamne,Anton   2.5 / 8
21 Rastvortsev   2.5 / 6
22 Shukan,Alexander   2.5 / 7
23 Jadkin   2.0 / 7
24 Lavrov,Andrey 2355 2.0 / 3
25 Simashev   2.0 / 3
26 Leonov,A 2315 1.5 / 4
27 Pereboev   1.0 / 5
28 Karabanov   0.0 / 5

Generated with ChessBase 8.0


Chessbase
database of games in PGN format novoku97.zip(98 games of 98)