Tournament Novokuznetsk-C 1997

1 Lomantsov,Evgenij   6.5 / 8
2 Melnikov,Boris 2265 6.0 / 9
3 Scherbakov,Alexandr   5.5 / 7
4 Tretjakov,Sergei   5.0 / 9
5 Leonov,A 2315 5.0 / 7
6 Bogachev,Alexandr   4.5 / 7
7 Shukan,Alexander   3.5 / 9
8 Rybenno,Ksenia   3.5 / 8
9 Khramzov,A   3.5 / 5
10 Yudin,A Ya   3.5 / 8
11 Kuzminyh,Valerij   3.0 / 6
12 Pantykin,Sergej   3.0 / 6
13 Morozov   3.0 / 6
14 Akst,Viktor   2.5 / 7
15 Lomakin,Dmitriy   2.5 / 6
16 Kotenko,Pavel 2275 2.0 / 5
17 Neshtukov,Genadi   1.0 / 6
18 Nazarenko,Denis   1.0 / 6
19 Shkrebko   1.0 / 3
20 Gladyszev,Oleg   0.5 / 4

Generated with ChessBase 8.0


Chessbase
database of games in PGN format novokc97.zip(66 games of 90)