Tournament Novokuznetsk-B 1997

1 Siuniakov,Igor   6.5 / 8
2 Leisle,D 2165 6.0 / 9
3 Arkhipov,Nikolai G 2200 6.0 / 7
4 Yankin,Vadim   5.5 / 9
5 Tydykov Anatoliy   5.5 / 9
6 Gutov,Andrei 2195 5.5 / 8
7 Lavrov,Andrey 2355 5.5 / 9
8 Sitnikov,Dmitrij   5.0 / 9
9 Emeljanov,Vadim 2115 5.0 / 9
10 Fedorov   5.0 / 9
11 Zaitsev   5.0 / 7
12 Taburchinov,Pavel   5.0 / 9
13 Ryzhkovich   4.5 / 9
14 Melnikov,Boris 2265 4.5 / 9
15 Lomakin,Dmitriy   4.5 / 9
16 Mikhailov   4.5 / 7
17 Dudin,M   4.0 / 9
18 Kuznetsov   4.0 / 8
19 Volodarsky,Yury   4.0 / 9
20 Mezentsev,Igor 2330 4.0 / 8
21 Storchak,Vitalij   3.5 / 9
22 Denisov,Sergei 2195 3.5 / 8
23 Duedin,Sergei 2140 3.5 / 8
24 Shukan,Alexander   3.5 / 9
25 Dadonov,Mikhail   3.5 / 8
26 Latypov   2.5 / 7
27 Alfinov,Vladimir   1.5 / 8
28 Belyaev,Nicolay   1.5 / 8
29 Bedarev,Sergey   1.5 / 7
30 Pereboev   1.5 / 7
31 Petrov   1.5 / 4
32 Gladkikh,Ivan   0.0 / 1

Generated with ChessBase 8.0


Chessbase
database of games in PGN format novokb97.zip(127 games of 144)