Championship of Russia(juniors team) - Kostroma 2-10.8.1997(swiss,9 rounds)

Rk

Name

P

1

MSDYUSHOR N9-Cheliabinsk

33.5(of 54)

2

TsSDUSHSHOR-Kazan

33.5

3

"Anichkov Dvoretz"-St.Petersburg

32.0

4

SDYUSHOR N3-Nizhny Novgorod

30.5

5

SDYUSHOR N3-Moscow

30.0

6

DYUSSH KSK"Gazovik"

30.0

Kostroma-1

.

Volgograd

.

Chita

.

St.Peterburg

.


MSDYUSHOR N9-Cheliabinsk: Stoliarov S.,Krasilnikov E.,Khalikov N.,Georgiev V.,Kurnosov I.,Kochetkova Y.-9,Dolgova D.
TsSDUSHSHOR-Kazan: Pavlov D.,Fiseisky S.,Moiseev M.,Chastiakov D.,Timurova L.,Shaidullina S.-8.5
"Anichkov Dvoretz"-St.Petersburg: Nikolaev N.,Doronenkov A.,Kozin Y.,Sepman Y.,Makogonova T.,Epstein A.
Kostroma-1: Sajk A.,
Volgograd: Lusto A.,
Chita: Kutuzov D.,
St.Petersburg: Petrov A.,
64 8-1997 51p
database of games in PGN format ch_dus97.zip(2 games of ???)