Rostov on Don op 1996

1 Shapovalov,Evgeny   6.0 / 7
2 Zdanevich,G   5.5 / 6
3 Shperber,Frida   5.5 / 6
4 Mashchenko,Anna   4.5 / 6
5 Kighikina,Anja   4.5 / 6
6 Shakhov,Aleksandr E 2170 4.0 / 6
7 Sigaev,Alexej   3.5 / 7
8 Smetana,Vova   3.5 / 5
9 Ustinova   3.0 / 6
10 Kolosov,Sergei   3.0 / 5
11 Bryzgalin,Kirill   2.5 / 5
12 Pogosian,Samvel   2.5 / 5
13 Krjakvin,Dima   2.5 / 5
14 Isaeva,Avten 2045 2.0 / 6
15 Sultanova,Ajsha   2.0 / 5
16 Avrashko,Alexandr   2.0 / 5
17 Makarov,Sergei   2.0 / 4
18 Gajsakov   2.0 / 3
19 Trohimchuk,Slava   2.0 / 3
20 Anoshkin,Alexander   1.5 / 4
21 Korovin,Anton   1.5 / 3
22 Kilaev   1.5 / 4
23 Vojnova,A   1.0 / 5
24 Dembitschkij   1.0 / 4
25 Mashtakov,Evgeny   0.5 / 2
26 Korolkov,I   0.5 / 3
27 Makoeva   0.0 / 7
28 Ausheva   0.0 / 3
29 Bischagov   0.0 / 3
30 Esmursiev   0.0 / 1

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format rostov96.zip(70 games of 105)