Championship of Novokuznetsk Autumn 1996

1 Volodarsky,Yury    
&;
 110111118.0 / 10 38.25
2 Leonov,A 2350 +101  
&;
1111118.0 / 10 37.50
3 Lavrentiev,B     0
&;
11011117.5 / 11  
4 Duedin,Sergei     00
&;
10111117.0 / 11 31.50
5 Zavjalov,Valery N     00
&;
01111117.0 / 11 30.25
6 Storchak,Vitalij     1011
&;
0005.0 / 11 31.25
7 Lomakin,Dmitriy     001001
&;
0115.0 / 11 22.25
8 Kotenko,Pavel     00001
&;
0114.5 / 11  
9 Akchelov,Sergey     00001
&;
104.0 / 11  
10 Shukan,Alexander     000100
&;
3.5 / 11  
11 Gorlov     00000001
&;
13.0 / 11  
12 Melnikov,Boris     00000100
&;
2.5 / 11  

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format ch_nov96.zip(65 game of 66)