Tournament in Roshchinsky - 19.6-1.7.1995(swiss-11 rounds,42 men+93 juniors)

Rk

Name

P

1

Khasangatin R.

8.5

2

Fakhretdinov R.

8.5

3

Tolstykh N.

8.0

4

Korovin A.

7.5

5

Shytz V.

7.5

6

Grechikhin V.

6.5

7

Khamatgaleev A.

7.0

8

Kozlov O.

6.5

9

Potapov A.

6.5

10

Startsev V.

6.5

11

Bashkov V.

6.0

12

Akhmadeev V.

6.0

1

Mashinskaya Y.

6.5

1

Imangulov Sh.

10.0

2

Fateev A.

8.5

3

Sultanov D.

8.0

4

Ishbulatov S.

8.0

5

Amerzianov T.

8.0

6

Startsev G.

8.0

7

Khomchenko D.

8.0

8

Morozov D.

7.5

9

Matvienko L.

7.5

10

Vershinin A.

7.5

11

Khannanov R.

7.5

12

Maksimov S.

7.0


Shahmaty v Rossii 4-1995 27 page
database of games in PGN format roshin95.zip( games of 737)