Belavenets Memorial Smolensk 4-12.10.1991

Generated with ChessBase 8.0

1 Frolov,Artur 2470 7.0 / 9
2 Tunik,Gennady 2470 6.5 / 9
3 Balashov,Yuri S 2580 6.5 / 9
4 Shestoperov,Aleksej 2460 6.5 / 9
5 Magerramov,Elmar 2560 6.0 / 9
6 Gagarin,Vasilij 2410 6.0 / 9
7 Arbakov,Valentin 2450 6.0 / 9
8 Maljutin,Evgeni 2435 6.0 / 9
9 Obukhov,Alexander 2265 5.5 / 9
10 Kharitonov,Andrei Y 2490 5.5 / 9
11 Anikaev,Yuri N 2415 5.5 / 9
12 Varavin,Viktor 2455 5.5 / 9
13 Cherniak,L 2420 5.5 / 9
14 Kosikov,Alexey I 2420 5.5 / 9
15 Brodsky,Michail 2310 5.0 / 9
16 Aleksandrov,Aleksej 2370 5.0 / 9
17 Nikolenko,Oleg 2450 5.0 / 9
18 Zakharov,Alexander V 2380 5.0 / 9
19 Kushch,Nikolai 2350 5.0 / 9
20 Dvoirys,Semen I 2525 5.0 / 9
21 Utemov,Vladimir 2435 5.0 / 9
22 Golod,Vitali 2310 5.0 / 9
23 Stripunsky,Alexander 2360 5.0 / 9
24 Zakharevich,Igor 2335 5.0 / 9
25 Stirenkov,Veniami   4.5 / 9
26 Korneev,Oleg 2405 4.5 / 9
27 Zhelnin,Vladimir V 2430 4.5 / 9
28 Filipenko,Alexander V 2370 4.5 / 9
29 Neverov,Valeriy 2540 4.5 / 9
30 Cherniaev,Alexander 2330 4.5 / 9
31 Novik,Maxim 2405 4.5 / 9
32 Totsky,Leonid 2440 4.5 / 9
33 Karpman,Vadim 2445 4.5 / 9
34 Beshukov,Sergei 2310 4.5 / 9
35 Akopov,Roman 2340 4.5 / 9
36 Newerovski,Gennadi 2335 4.0 / 9
37 Chudinovskih,Alexander 2315 4.0 / 9
38 Buturin,Vladimir 2425 4.0 / 9
39 Mishuchkov,Nikolai M 2420 4.0 / 9
40 Zarubin,Pavel 2435 4.0 / 9
41 Gergel,Vladimir P 2305 4.0 / 9
42 Ivanov,Vladimir Ivanovich 2220 4.0 / 9
43 Svirin,O 2370 4.0 / 9
44 Shliahtin,IE 2310 4.0 / 9
45 Donchenko,Anatoly G 2370 3.5 / 9
46 Mesropov,Konstantin   3.5 / 9
47 Gaponenko,Inna   3.5 / 9
48 Vasiliev,Mikhail   3.5 / 9
49 Mosionzhik,Ilya Samoilovich   3.0 / 9
50 Soloviov,Mikhail   3.0 / 9
51 Pavlenko,Oleg 2360 3.0 / 9
52 Zhukhovitsky,Samuel 2460 3.0 / 9
53 Frumson,Yury 2320 3.0 / 9
54 Khudiakov,Igor 2300 3.0 / 9
55 Gruzmann,Boris 2320 3.0 / 9
56 Grechihin,Valery 2230 3.0 / 9
57 Kuksov,Valerij 2395 2.5 / 9
58 Gevorgjan,K   1.5 / 9

database of games in PGN format smolen91.zip(261 games of 261)