Championship of II World war veterans - Zhavoronki??? June 1990(swiss-9 rounds,36 participants)

Rk

Name

P

1

Gusev Y.

7.5

2

Kopylov N.

7.0

3

Piniagin D.

6.0

4

Lerner Y.

6.0

5

Shaposhnikov Y.

6.0

6

Orlov B.

6.0

7

Zhukhovitsky S.

5.5

8

Cherepkov A.

5.5

9

Zhuravliov G.

5.5

10

Persitz B.

5.5

11

Bondar A.

5.5

12

Matskevich A.

5.5

13

Chistiakov A.

5.0

24

Muchnik H.

4.0

Fridman I.-USA

.

Garber R.-USA

.

Barham H.-USA

.

Grachev

.


Shahmaty v SSSR 8-1990 13 page
Shahmaty(Azerbaijan) 13-1990 4 page
Kriakvin,Tkachenko Samuil Zhukhovitsky,2018 317 page
database of games in PGN format zhavor90.zip(3 games of 171)