National tournament- Vladivostok 1990(swiss-11 rounds, 33 participants )

Rk

Name

P

1

Kharlov A.

8.0

2

Yakovich Y.

7.5

3

Khasin Al.

7.5

4

Petelin A.

7.5

5

Cseshkovsky V.

7.0

6

Budnikov A.

7.0

7

Babiy A.

7.0

8

Nevostruev V.

7.0

9

Kazak V.

6.5

10

Anikaev Y.

6.0

11

Vorotnikov V.

6.0

12

Labunsky D.

6.0

13

Landa K.

6.0

14

Isupov V.

6.0

15

Frog I.

6.0

Kozlov V.

Chernikov O.

Bachin M.

Chantsev S.

Daniljan V.

Docenko V.

Donchenko V.

Epstein E.

Folc Y.

Ivanov A.

Ivanov T.

Merkulov M.

Pozin S.

Romanov P.

Soloviov M.

Sutorikhin E.

Vitinnik M.

Zhuraev A.


database of games in PGN format vladiv90.zip(153 games of 178)