Championship of Central Chess Club Moscow January-February 1990

1 Zhachev,A 2410 +35
&;
1001111111010.0 / 15  
2 Yuferov,Sergey N 2435 -16
&;
1011119.5 / 15 68.25
3 Komliakov,Viktor 2400 +20 0
&;
111119.5 / 15 67.50
4 Nikolenko,Oleg 2385 +10 1
&;
01119.0 / 15 65.00
5 Maljutin,Evgeni 2340 +58 10
&;
00111119.0 / 15 63.25
6 Gavrilov,Alexei 2370 +1 0011
&;
111101008.5 / 15  
7 Dragomarezkij,Evgeni 2385 -38 010
&;
1010118.0 / 15  
8 Losev,Dmitry 2340 -15 010000
&;
11117.5 / 15  
9 Tsarev,V 2325 -47 00
&;
016.5 / 15 46.75
10 Khramzov,A     0001
&;
00116.5 / 15 46.25
11 Pestov,Sergei M     00001
&;
0116.5 / 15 45.00
12 Ivanenko,Siarhei 2350 -74 0000011
&;
16.5 / 15 43.50
13 Burlov,Vassili     1000
&;
06.0 / 15 48.25
14 Beshukov,Sergei 2330 -77 0001001
&;
6.0 / 15 43.25
15 Donchenko,Anatoly G 2345 -119 0010001
&;
05.5 / 15 41.75
16 Ivanov,V     1000010001
&;
5.5 / 15 40.25
Average Elo: 2325 <=> Cat: 3

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format ch_ccc90.zip(120 games of 120)