National Tournament Cheliabinsk December 1989 - January 1990

1 Meister,Yakov 2395 +79
&;
111118.5 / 12  
2 Varavin,Viktor 2410 +26
&;
1011118.0 / 12 42.25
3 Glyanets,Alexander R     0
&;
10111118.0 / 12 40.75
4 Arbakov,Valentin 2415 +21 010
&;
01111118.0 / 12 40.00
5 Vaulin,Alexander 2390 +15 011
&;
117.5 / 12 41.50
6 Ikonnikov,Vyacheslav 2385 +20 00
&;
111117.5 / 12 38.25
7 Filipenko,Alexander V 2380 -66 0
&;
1016.0 / 12 33.50
8 Bezgodov,Alexei     00
&;
116.0 / 12 30.75
9 Tolstikh,Nikolay     0000
&;
1115.5 / 12  
10 Fokin,Sergey 2365 -175 0000
&;
104.0 / 12 22.25
11 Obukhov,Alexander     0000100
&;
14.0 / 12 20.00
12 Kozirev,Alexander 2405 -218 00000
&;
14.0 / 12 20.00
13 Kuznecov,Igor     000000000100
&;
1.0 / 12  
Average Elo: 2318 <=> Cat: 3

Generated with ChessBase 8.0


64 7-1990 p25
database of games in PGN format chelib89.zip(78 games of 78)