Team championship of Russia- Smolensk 11-26.4.1989

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Krasnodar krai

*

3.5

6

4

4.5

6

5.5

5.5

7

6

6.5

5

6

5

70.5(of 104)

2

Moscow region

4.5

*

4.5

5.5

5.5

5

5

4

4.5

7

4.5

6

5.5

5.5

67.0

3

Gorky region

2

3.5

*

3.5

3.5

5.5

6

5.5

5

4

5

5.5

4.5

6.5

60.0

4

Rostov region

4

2.5

4.5

*

5

4.5

4.5

6

5

4.5

4

4

5

5

58.5

5

Kemerovo region

3.5

2.5

4.5

3

*

4

3

4

4

5

6

6

4.5

4.5

54.5

6

Perm region

2

3

2.5

3.5

4

*

5.5

5.5

4

3

4

6

5

6

54.0

7

Smolensk region

2.5

3

2

3.5

5

2.5

*

4.5

5

5

4

4

5.5

6.5

53.0

8

Sverdlovsk region

2.5

4

2.5

2

4

2.5

3.5

*

5

4.5

6

5

5.5

5

52.0

9

Omsk region

1

3.5

3

3

4

4

3

3

*

4.5

5

5

4

4

47.0

10

Voronezh region

2

1

4

3.5

3

5

3

3.5

3.5

*

3.5

4.5

4.5

5

46.0

11

Tataria ASSR

1.5

3.5

3

4

2

4

4

2

3

4.5

*

4.5

4.5

3.5

44.0

12

Primorskiy krai

3

2

2.5

4

2

2

4

3

3

3.5

3.5

*

4.5

4

41.0

13

Yakutia ASSR

2

2.5

3.5

3

3.5

3

2.5

2.5

4

3.5

3.5

3.5

*

4

41.0

14

Yaroslavl region

3

2.5

1.5

3

3.5

2

1.5

3

4

3

4.5

4

4

*

39.5


Perm: Ikonnikov V.,Baranov V.,
Krasnodar: Cseshkovsky V.,Doroshkevich V.,Poluliakhov A.,Stepovaya T.,Gubernatorova,
Moscow: Vyzhmanavin A.,Khenkin I.,Belov I.,Mesropov K.,
Kemerovo: Moiseev V.,Foltz Y.,
Omsk: Kuchatova N.,
Sverdlovsk: Fokin S.,Ragozin E.,
Voronezh: Terentiev V.,Lukovnikov A.,
Gorky: Kuporosov V.,Chernikov O.,Ivanov V.,
Yakutia: Nikolaev,Nazarieva M.,
Yaroslavl: Shabanov Y.,
Tataria: Khamzina,
Best results by boards:
1-Ikonnikov V.-8.5(11),
2-Doroshkevich V.-9(13),
3-Khenkin I.-9.5(11),
4-Poluliakhov A.-10.5(13),
5-Foltz Y.-9.5(13),
6-Belov I.-8.5(11),
7-Stepovaya T.-11(13),
8-Kuchatova N.-9.5(13),
Shahmatisty Rossii 6-1989 2 page
database of games in PGN format ch_tru89.zip(33 games of 728)