Team championship of Latvia- 1989

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Agrofirma "Adazhi"

*

2.5

3.5

4

3

2

4

4

3

3

5

34.0

2

Chess Club Daugavpils

2.5

*

2.5

2.5

3

3.5

3.5

4

3

3

5

32.5

3

VEF

1.5

2.5

*

3

2.5

3.5

1.5

3

3.5

5

2

28.0

4

Valka region

1

2.5

2

*

2.5

3

2

2.5

3.5

3.5

2.5

25.0

5

Chess Club Elgava

2

2

2.5

2.5

*

3

2

2

2.5

4.5

2

25.0

6

RPI

3

1.5

1.5

2

2

*

2.5

3

2

3

4

24.5

7

LGU

1

1.5

3.5

3

3

2.5

*

1.5

3

3

1.5

23.5

8

Limbazha region

1

1

2

2.5

3

2

3.5

*

3

2.5

3

23.5

9

FPO

2

2

1.5

1.5

2.5

3

2

2

*

2.5

3

22.0

10

Radiotehnik

2

2

0

1.5

0.5

2

2

2.5

2.5

*

4.5

19.5

11

Dinamo

0

0

3

2.5

3

0

3.5

2

2

0.5

*

16.5

12

Yurmala

1.5

2

2

1.5

2.5

2.5

2.5

*

-


Agrofirma "Adazhi": Vitolinsh A.,Ramma K.,Viksna T.,Karklinsh I.,Tsirtsenis F., Shafranska A.
Daugavpils: Krivonosov O.,Terentiev S.,Poliakov V.,Yanovskis G.,
VEF: Levchenkov V.,Sakovich I.
Yurmala: Griezne E.
Radiotehnik: Zelinsky Y.
FPO: Smits A.
VEF: Zhdanov I.,Sakovich I.
Valka: Ivanovsky E.
Limbazha: Mejiers V.
RPI: Bril,
Dinamo: Kaverin N.,
Elgava: Zhuravliov V.
Best results by boards:
1-Vitolinsh A.,
2-Ivanovsky E.
3-Viksna T.
4-Poliakov V.
5-Shafranska A.
Rezervists: Yanovskis G.-7(7),
Shahmaty 6-1990 6 page
database of games in PGN format ch_lat89.zip(2 games of 310)