Championship of Moscow Region- 1988

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Dreev A.

*

11.5

2

Sorokin M.

*

8.5

3

Gorbatov A.

*

8.5

4

Arkhipov S.

*

8.0

5

Belov I.

*

7.5

6

Kamshonkov S.

*

7.5

7

Utemov V.

*

7.5

8

Kachar V.

*

6.0

9

Gusev Y.

*

5.5

10

Kulikov V.

*

5.0

11

Geller A.

*

4.0

12

Zudov M.

*

4.0

13

Titenko V.

*

4.0

14

Kuznetsov V.

*

3.5


database of games in PGN format ch_mrg88.zip(12 games of 91)
Hosted by uCoz