Team championship of Latvia- 1988

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

VEF

*

3

4

3

3.5

3

3.5

4

3.5

3.5

3.5

3.5

38.0

2

Riga district

2

*

4.5

3.5

2.5

3.5

2.5

2

3.5

4

4

5

37.0

3

RPI

1

0.5

*

3.5

0.5

3.5

3.5

4

5

3

4.5

3.5

32.5

4

Radiotehnik

2

1.5

1.5

*

3.5

2.5

2

3

4

3.5

3.5

4

31.0

5

Yurmala

1.5

2.5

4.5

1.5

*

1

4

3.5

3.5

3.5

2.5

2.5

30.5

6

LFPO

2

1.5

1.5

2.5

4

*

2.5

3

2.5

2.5

4

2.5

28.5

7

Daugavpils Chess Club

1.5

2.5

1.5

3

1

2.5

*

3.5

2.5

3

3

4

28.0

8

Elgava

1

3

1

2

1.5

2

1.5

*

3

2

3

4

24.0

9

LGU

1.5

1.5

0

1

1.5

2.5

2.5

2

*

3

3.5

3.5

22.5

10

Limbazhi

1.5

1

2

1.5

1.5

2.5

2

3

2

*

2.5

1.5

21.0

11

Agroproekt

1.5

1

0.5

1.5

2.5

1

2

2

1.5

2.5

*

3.5

19.5

12

Vagonostroitel

1.5

0

1.5

1

2.5

2.5

1

1

1.5

3.5

1.5

*

17.5

Team championship of Latvia- 1988(1 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Levchenkov V.

*

1

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

1

8.0

2

Vitolinsh A.

0

*

-

1/2

0

1/2

1

1

1

1

1

1

7.0

3

Zhuravliov V.

1/2

+

*

1/2

1

1/2

1/2

1

1/2

0

1/2

1

7.0

4

Shmit A.

1/2

1/2

1/2

*

1

1/2

1/2

-

1/2

1/2

1/2

1

6.0

5

Griezne E.

0

1

0

0

*

1/2

1/2

1

1

1

1/2

1/2

6.0

6

Krivonosov O.

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

6.0

7

Kirpichnikov V.

1/2

-

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1

5.5

8

Geste A.

1/2

0

0

+

0

1/2

1/2

*

0

1

1

1

5.5

9

Saksis Y.

0

0

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1

*

1

1

1/2

5.5

10

Shabalov A.

-

0

1

1/2

-

-

1/2

-

-

*

-

1

3.0

11

Zhuravliov N.

1/2

-

1/2

1/2

1/2

1/2

-

0

0

-

*

-

2.5

12

Semashev K.

0

0

0

0

1/2

0

-

0

1/2

0

-

*

1.0


VEF: Sakovich I.,Levchenkov V.,Zolotonos L.,Batakov O.,Shulman V.,Permiakov V., Sakovich A.,Dubrovina I.,Voronova T.
Riga district: Vitolinsh A.,Viksna T.,Karklinsh I.,
Radiotehnik: Zelinsky Y.,
RPI: Drilinsh,Bril,Eremina N.,
Yurmala: Meriams,
LGU: Kaupe,Berzinsh,
Agroproekt: Shimanovsky,Valle,
Elgava: Beliavsky,Kruminsh,
Limbazhi: Saksis Y.,Bergs,
Best results by boards:
2-Zelinsky Y.,
3-Viksna T.,
4-Karklinsh I.,
5-Eremina N.,
Rezervists-Sakovich I.,
Shahmaty 7-1989 10 page
database of games in PGN format ch_lat88.zip(19 games of 330)