Memorial A.Khodzhaev- Tashkent May 1987

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P

1

Vladimirov E.

*

11.5

2

Kuzmin G.

*

11.0

3

Vaisser A.

*

10.5

4

Epishin V.

*

10.0

5

Makarichev S.

*

10.0

6

Nenashev A.

*

10.0

7

Timoshchenko G.

*

9.0

8

Yermolinsky A.

*

8.5

9

Rashkovsky N.

*

8.5

10

Huzman A.

*

8.5

11

Loginov V.

*

8.0

12

Malaniuk V.

*

8.0

13

Cseshkovsky V.

*

8.0

14

Saltaev M.

*

7.0

15

Ziatdinov R.

*

6.5

16

Shabanov Y.

*

6.5

17

Tashkhodzhaev A.

*

6.0

18

Barsov A.

*

5.5


database of games in PGN format tashkt87.zip(49 games of 153)