Memorial G.Agzamov Tashkent December 1987

1 Kuzmin,Gennadi P 2470 +116
&;
01111111112.0 / 17  
2 Timoscenko,Genadij 2495 +64 1
&;
01111101111.5 / 17 92.00
3 Malaniuk,Vladimir P 2545 +12 1
&;
00111111111.5 / 17 89.25
4 Khalifman,Alexander 2520 +15 1
&;
1001111111.0 / 17  
5 Kuzmin,Alexey 2415 +80 10
&;
011101110.0 / 17 80.00
6 Epishin,Vladimir 2430 +64 001
&;
1011111010.0 / 17 79.50
7 Tseshkovsky,Vitaly 2485 +6 010
&;
1100111110.0 / 17 79.00
8 Rashkovsky,Nukhim N 2470 +22
&;
0111110.0 / 17 79.00
9 Vladimirov,Evgeny 2525 -78 010
&;
1100119.0 / 17  
10 Loginov,Valery A 2355 +80 010
&;
0118.5 / 17  
11 Serper,Grigory 2450 -42 0000101
&;
11108.0 / 17  
12 Saltaev,Mihail 2345 +25 00000100
&;
110117.0 / 17  
13 Naumkin,Igor 2470 -129 001000
&;
10106.5 / 17 54.00
14 Zagrebelny,Sergey 2270 +82 000011000
&;
16.5 / 17 52.75
15 Nenashev,Alexander 2415 -71 01000001010
&;
0116.5 / 17 49.00
16 Yermolinsky,Alex 2445 -126 00010000011
&;
016.0 / 17  
17 Vakhidov,Tahir 2275 +5 00000001
&;
05.0 / 17  
18 Ziatdinov,Raset 2365 -144 000000000101001
&;
4.0 / 17  
Average Elo: 2430 <=> Cat: 8 gm = 12.41 m = 9.01

Generated with ChessBase 8.0


database of games in PGN format tashk_87.zip(153 games of 153)