Team tournament(juniors)- Samtredia 22.7-1.8.1987(boys under 14 years old)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

"Trade Unions-I"

*

20.0(of 30)

2

RSFSR

*

19.0

3

Ukraine

*

16.0

4

"Urozhai"

*

12.5

5

Georgia

*

11.5

6

"Trade Unions-II"

*

11.0

Team tournament(juniors)- Samtredia 22.7-1.8.1987(girls under 14 years old)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

"Trade Unions-I"

*

9.0(of 15)

2

SSSR(Southern zone)

*

9.0

3

SSSR(Western zone)

*

8.0

4

"Trade Unions-II"

*

7.0

5

RSFSR

*

7.0

6

Ukraine

*

5.0


RSFSR: Rublevsky S.,Grudsky D.,Kraiz A.,Evseev D.,Agafonova A.,
"Trade Unions-I": Kramnik V.,Tiviakov S.,Raag H.,Koziak V.,
Urozhai: Amirkhanov K.,Yakubovsky K.,
Ukraine: Ermolenko D.,
SSSR(Southern zone): Yashchenko O.,Allakhverdiev A.,
SSSR(Western zone): Shlapikas V.,Levitan Y.,
Soviet Army: Usmanov B.,Mokriak A.,
"Trade Unions-II": Otsarev P.,Aliverdieva A.,
Georgia: Kviriashvili I.,Yashvili A.,
"Trudovye rezervy": Kadyrov V.,
Best results by boards:
1-Rublevsky S.-5.5(6),
2-Kramnik V.-6.5(7),
3-Grudsky D.,Amirkhanov K.-4.5(6),
4-Kraiz A.-5(6),
5-Ermolenko D.-5.5(6),
6-Raag H.-6(7),
1-Agafonova A.-4.5(6),
2-Yashchenko O.-6.5(7),
3-Levitan Y.-4(6),
64 17-1987 6 page
database of games in PGN format samtrj87.zip(13 games of 135)