Team championship of Latvia- 1987

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

VEF

*

2

3

3

3

2.5

4

3.5

4

4

4

4.5

37.5

2

Elgava

3

*

1

2

3

4

4

3.5

3

4.5

3.5

4

35.5

3

Riga district

2

4

*

1.5

4

1.5

3.5

4

4

3

4

4

35.5

4

RPI

2

3

3.5

*

2

4.5

2.5

3.5

3

3

2.5

5

34.5

5

LFPO

2

2

1

3

*

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

3.5

4.5

28.5

6

Radiotehnik

2.5

1

3.5

0.5

2.5

*

2.5

2

4

2

3

3.5

27.0

7

Agroproekt

1

1

1.5

2.5

2.5

2.5

*

1.5

2.5

4

4

4

27.0

8

Limbazhi district

1.5

1.5

1

1.5

2.5

3

3.5

*

2.5

3

3

2.5

25.5

9

Yurmala

1

2

1

2

2.5

1

2.5

2.5

*

2

3

3.5

23.0

10

Kuldiga district

1

0.5

2

2

2.5

3

1

2

3

*

2.5

3

22.5

11

Balka district

1

1.5

1

2.5

1.5

2

1

2

2

2.5

*

2.5

19.5

12

Kommutator

0.5

1

1

0

0.5

1.5

1

2.5

1.5

2

2.5

*

14.0


VEF: Levchenkov V.,Zolotonos L.,Matviek N.,Batakov O.,Zhdanov I.,Shulman V., Sakovich I.,Voronova T.
Elgava: Zhuravliov V.,Shinkar D.,Dissky Y.,Kruminsh V.,Zuev V.,Lutskane A., Rubene I.
Riga district: Vitolinsh A.,Ramma K.,Viksna T.,Vysotskis J.,Karklinsh I.,Skuinya G.
RPI: Geste A.,Kutsins A.,Kivlans I.,Priednieks E.,Bril L.,Kazachenkov V.,Eremina N.
Valka: Koops,
Kommutator: Mileika J.,
Yurmala: Griezne,
Best results by boards:
1-Zhuravliov V.,
2-Zolotonos L.,
3-Bril L.,
4-Vysotskis J.,
5-Lutskane A.,
Rezervists-Shulman V.,
Shakhmaty 6-1988 4 page
database of games in PGN format ch_lat87.zip(3 games of 330)