National Tournament- Smolensk December 1986

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Baburin A.

*

8.5

2

Donchenko A.

*

8.5

3

Kuporosov V.

*

8.5

4

Sher M.

*

8.5

5

Godes D.

*

8.0

6

Meister Y.

*

8.0

7

Kholmov R.

*

8.0

8

Ulibin M.

*

6.0

9

Meshkov Y.

*

5.5

10

Efimov A.

*

5.0

11

Svirin O.

*

5.0

12

Malevinsky A.

*

4.5

13

Zhukhovitsky S.

*

3.5

14

Matychenkov V.

*

3.5


database of games in PGN format smolen86.zip(16 games of 91)