Championship of "Trade Unions"- Sverdlovsk 3-23.6.1986

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Glek I.

*

11.0

2

Avshalumov A.

*

9.5

3

Smirin I.

*

9.5

4

Yakovich Y.

*

9.5

5

Kovalev A.

*

8.5

6

Ivanov A.

*

8.0

7

Glianets A.

*

7.5

8

Kuporosov V.

*

7.0

9

Filipenko A.

*

7.0

10

Vorotnikov V.

*

6.5

11

Kozlov V.

*

6.5

12

Magerramov E.

*

6.5

13

Shabanov Y.

*

6.5

14

Moiseev V.

*

6.0

15

Sorokin M.

*

6.0

16

Zakharov A.

*

4.5


database of games in PGN format ch_tra86.zip(12 games of 120)