14 Memorial A.Hodzhaev- Tashkent November-December 1985

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Vyzmanavin A.

*

11.5

2

Yermolinsky A.

*

11.0

3

Guseinov A.

*

9.5

4

Saltaev M.

*

9.5

5

Kaidanov G.

*

9.0

6

Khasanov T.

*

9.0

7

Loginov V.

*

8.5

8

Vakhidov T.

*

8.0

9

Ziatdinov R.

*

7.0

10

Egin V.

*

6.5

11

Kaiumov D.

*

6.5

12

Zagrebelny S.

*

6.0

13

Savon V.

*

6.0

14

Serper G.

*

6.0

15

Ruderfer M.

*

4.5

16

Galakhov S.

*

1.5


database of games in PGN format tashkt85.zip(22 games of 120)
Hosted by uCoz