Memorial S.Belavenetz- Smolensk December 1985

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Shliakhtin I.

*

9.0

2

Ruban V.

*

9.0

3

Zhukhovitsky S.

*

8.5

4

Svirin O.

*

7.5

5

Chernikov O.

*

7.5

6

Newerovsky G.

*

7.0

7

Matychenkov V.

*

6.5

8

Meshkov Y.

*

6.5

9

Mukhamedzianov N.

*

6.5

10

Sher M.

*

6.5

11

Khavsky S.

*

5.5

12

Lopukhin A.

*

4.5

13

Karasev V.

*

4.0

14

Burnevsky G.

*

2.5


database of games in PGN format smolen85.zip(16 games of 91)
Hosted by uCoz