Festival "Chess Club-1985"- Evpatoria October 1985(37 teams)

Rk

Name

P

1

Tashkent Chess Club(CC)

26.5

2

SSSR CCC

26.0

3

Moscow region CC

23.5

4

Sverdlovsk Chess Palace

21.0

5

Erevan Chess Home

20.5

6

Minsk Chess Palace

20.5

7

Kokchetav Child-Youth Sport School

19.5

8

Orenburg-"Gazprom"

19.5

9

Lipetsk CC

19.5

10

Orsk CC

19.5

11

Riga CC

12

Voronezh-"Fakel"

Briansk-"Desna"

Evpatoria CC

Tartu-"Kalev"


SSSR CCC: Glek I.,Piskov,Zlochevsky A.,Popivoda R.
Kokchetav: Temirbaev,Aipov,Ronin V.,
Tashkent: Loginov V.,Vakhidov,Saltaev M.,Kim O.,
Lipetsk: Chefranova A.,
Sverdlovsk: Vaulin,
Briansk: Podymov,Chukhanova V.,
Moscow region: Kaidanov G.,Shpilker B.,Vulj A.,Bogumil T.
Evpatoria: Fadeev,
Orenburg: Karpeshov,Poliakov,
Erevan: Khechumian,
Tartu: Volpert L.,
Minsk: Gelfand B.-6,Smirin I.-6.5,Raisky E.-5.5,Savitskaya S.-2.5
Best results by boards:
1-Glek I.-7.5(of 9),
2-Ronin V.-7,
3-Saltaev M.-7.5,
4-Chukhanova V.,Kim O.-8,
Biulletenj CCC 10-1986 14-15 pages,
database of games in PGN format evpato85.zip(24 games of 648)