Championship of Ukraine(young masters) Chernigov 19.11-5.12.1985

1 Ivanchuk,Vassily
&;
10111111110.0 / 13  
2 Moskalenko,Viktor 0
&;
1111001118.5 / 13 52.00
3 Shneider,Aleksandr 10
&;
011011118.5 / 13 50.50
4 Savchenko,Stanislav 0
&;
0111011118.5 / 13 48.25
5 Kruppa,Yuri 0011
&;
10111018.0 / 13  
6 Panchenko,Alexandar G 00
&;
011117.0 / 13 41.00
7 Nosenko,Alexander 00001
&;
11117.0 / 13 37.25
8 Vainerman,Igor 010100
&;
01116.5 / 13  
9 Moroz,Alexander S 101001
&;
0106.0 / 13  
10 Zvonitsky,V 010001
&;
0015.0 / 13 29.50
11 Kulinskiy,Nikolay 000
&;
015.0 / 13 28.00
12 Rotshtein,Arkady 000000011
&;
115.0 / 13 23.00
13 Pesotskyi,Vitalii 000100010
&;
14.5 / 13  
14 Fadeev,Valeri 000000010000
&;
1.5 / 13  

Generated with ChessBase 8.0


Base Ukraine XX Century
database of games in PGN format ch_ymu85.zip(89 games of 91)