Championship of Young Masters(Ukraine) Kharkov 20.11-6.12.1984

1 Neverov,Valeriy
&;
011111111110.5 / 13  
2 Vainerman,Igor 1
&;
11119.0 / 13  
3 Kulinskiy,Nikolay 0
&;
0111118.0 / 13  
4 Kruppa,Yuri 0
&;
11010117.5 / 13 45.00
5 Moskalenko,Viktor 010
&;
110117.5 / 13 43.50
6 Moroz,Alexander S 00
&;
110117.0 / 13 40.00
7 Savchenko,Stanislav 00
&;
1117.0 / 13 39.50
8 Fadeev,Valeri 0100
&;
0116.0 / 13 34.75
9 Panchenko,Alexandar G 0000
&;
1116.0 / 13 32.75
10 Shneider,Aleksandr 00
&;
105.5 / 13 34.00
11 Rotshtein,Arkady 0001010
&;
0115.5 / 13 30.50
12 Zvonitsky,V 01100001
&;
05.0 / 13  
13 Golubev,Mikhail 00000101
&;
04.0 / 13  
14 Durnopianov,I.B. 0000000001
&;
2.5 / 13  

Generated with ChessBase 8.0


Base Ukraine XX Century
database of games in PGN format ch_ymu84.zip(88 games of 91)