Team championship of Latvia- 1984

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

VEF

*

3

2.5

3

3.5

5

3

3.5

4.5

4

5

37.0

2

Radiotehnik

2

*

2.5

3

3.5

2.5

3

2.5

3.5

4

4

30.5

3

Kommutator

2.5

2.5

*

0.5

3

2.5

3

3.5

3.5

3

4.5

28.5

4

RVZ

2

2

4.5

*

2.5

2

4.5

1.5

4

3

2

28.0

5

Varpa-Limbazhi

1.5

1.5

2

2.5

*

4

3

4

3

3

2.5

27.0

6

Varpa-Riga district

0

2.5

2.5

3

1

*

2.5

2

2

4

4.5

24.0

7

Varpa-Valka

2

2

2

0.5

2

2.5

*

4

2.5

2.5

3.5

23.5

8

Elgava

1.5

2.5

1.5

3.5

1

3

1

*

3

3.5

2

22.5

9

Riga chess school-I

0.5

1.5

1.5

1

2

3

2.5

2

*

1.5

5

20.5

10

Daugavpils LRZ

1

1

2

2

2

1

2.5

1.5

3.5

*

2.5

19.0

11

Riga chess school-II

0

1

0.5

3

2.5

0.5

1.5

3

0

2.5

*

14.5

12

RPI

2.5

2

1.5

1.5

2

3

2

1

1.5

*

retired

Team championship of Latvia- 1984(1 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Zhdanov I.

*

1

0

0

1/2

+

1

1/2

1/2

1/2

1

0

6.0

2

Kirillov V.

0

*

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1/2

1

3.5(of 8)

3

Levchenkov V.

1

1/2

*

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1

1

1

1

8.5

4

Antoms G.

1

1/2

1/2

*

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

1/2

+

7.5

5

Saksis Y.

1/2

0

0

1/2

*

1

1/2

1

1/2

1/2

1/2

0

5.0

6

Vitolinsh A.

1/2

1/2

1/2

0

*

1/2

1

1

1

5.0(8)

7

Koops M.

0

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

*

1

1/2

1

1

+

7.0

8

Zhuravliov V.

1/2

1/2

1/2

1/2

0

1

*

1

1/2

1

1/2

6.0(10)

9

Gobleya K.

1/2

1

0

1/2

0

*

1

+

4.0(7)

10

Terentiev S.

1/2

0

1/2

*

1.0(3)

11

Strauts A.

0

1/2

0

1/2

1/2

0

0

0

0

0

*

+

2.5

12

Kivlans I.

1

*

1.0(1)


VEF: Zhdanov I.,Sakovich I.,Zolotonos L.,Matviek N.,Batakov O.,Voronova T., Shafranska A.
Radiotehnik: Kirillov V.,Lutskans I.,Zelinsky Y.,Shershnev A.,Zhuravliov N., Klovane A.
Kommutator: Levchenkov V.,Mileika J.,Pigalev V.,Mansurov M.,Matoson V.,Malakhovska M.
Valka: Koops M.,Grave P.,
Daugavpils LRZ: Terentiev S.,
RPI: Kivlans I.,Ekabsons,
Riga chess school-I: Gobleya K.,Steinfeld,
Riga district: Vitolinsh A.,Pabians A.,
Riga chess school-II: Strauts A.,
Limbazhi: Saksis Y.,
RVZ: Antoms G.,
Elgava: Zhuravliov V.,
Best results by boards:
1-Levchenkov V.-8.5(11),
2-Zolotonos L.-7(8),
3-Zelinsky Y.-9(11),
4-Grave P.-5.5(8),
5-Voronova T.-5.5(7),
Rezervists: Pabians A.-7.5(9),
Shahmaty 6-1985 7 page
database of games in PGN format ch_lat84.zip(5 games of 320)