Team championship of "Dinamo"- Erevan May 1984

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Moscow

*

2.5

2.5

0.5

2.5

3.5

3

3.5

18.0

2

Armenia

1.5

*

1.5

3.5

2

3

3.5

2

17.0

3

Uzbekistan

1.5

2.5

*

2

1.5

3

3

2

15.5

4

Belarus

3.5

0.5

2

*

1

2

2.5

4

15.5

5

Moldavia

1.5

2

2.5

3

*

1.5

2

1.5

14.0

6

Ukraine

0.5

1

1

2

2.5

*

2.5

3

12.5

7

Leningrad

1

0.5

1

1.5

2

1.5

*

3.5

11.0

8

Georgia

0.5

2

2

0

2.5

1

0.5

*

8.5


Leningrad: Maltsev,Malofeev,Kotrin,Mikhailov
Uzbekistan: Agzamov G.,Egin V.,Agzamov V.,Zagrebelny S.
Ukraine: Zaid L.,Klovsky R.,Margulis,Tsodikov
Moldavia: Itkis B.,Nevednichiy B.,Kosets,Palamarchuk
Georgia: Neuronov,Yakobashvili R.,Bibilashvili,Managadze
Belarus: Yuferov S.,Begun V.,Basin L.,Feldsherovich
Armenia: Petrosian A.,Grigorian K.,Movsisian,Minasian A.
Moscow: Nenashev A.,Kuzmin A.,Korolev,Timoshenko
Vsesoyuznyj shahmatnyj turnir Erevan-1964 7-1984 8 page
database of games in PGN format ch_dit84.zip(111 games of 112)