Team championship of Ukraine- Simferopol March 1983(swiss-9 games, 27 teams)

Rk

Name

P

1

Lvov

38.0(of 54)

2

Odessa

36.0

3

Kharkov

33.5

4

Crimea

31.5

5

Kiev

31.0

6

Zhitomir

30.5

7

Donetsk

30.0

8

Dnepropetrovsk

29.5

Uzhgorod

.

Chernigov

.


Lvov: Romanishin O.,Dorfman I.,Mikhalchishin A.,Shneider A.,Litinskaya M.,Chelushkina I.
Odessa: Tukmakov V.,Lerner K.,Eingorn V.,Moskalenko V.,Gasiunas N.,Yastrebova T.
Kharkov: Savon V.,Chernin A.,Gurevich M.,Novikov I.,Baranova V.,Idelchik L.
Crimea: Malaniuk V.,Bangiev A.,Ruchieva N.,
Kiev: Peresypkin V.,
Zhitomir: Khuzman A.,
Donetsk: Matiushina Z.,
Uzhgorod: Vinnichuk G.,
Chernigov: Nosenko A.,
Best results by boards:
1-Romanishin O.,Tukmakov V.,Khuzman A.-6,
2-Bangiev A.,Lerner K.-7,
3-Mikhalchishin A.-7,
4-Moskalenko V.,Novikov I.-7,
5-Matiushina Z.-8,
6-Chelushkina I.-7.5,
64 12-1983 2 page,Shahmaty v SSSR 8-1983 4 page
database of games in PGN format ch_ukt83.zip(104 games of 702)