Memorial Nezhmetdinov- Kazan December 1982

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Mikhamedzianov

*

9.5

2

Ponfilenok

*

9.0

3

Akhmadeev

*

8.5

4

Voloshin V.

*

8.5

5

Zhukhovitsky S.

*

8.5

6

Prygunov V.

*

8.5

7

Khasanov M.

*

7.0

8

Birkan

*

7.0

9

Ibragimov

*

6.5

10

Voloshin

*

5.0

11

Sabaev

*

4.5

12

Gazizov

*

3.5

13

Muliukov

*

3.5

14

Salakhov

*

1.5


Kriakvin,Tkachenko Samuil Zhukhovitsky,2018 301 page
database of games in PGN format kazan82.zip( games of 91)