Team championship of "Urozhai"- Gorky March 1982

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Smolensk region

*

53.0(of 78)

2

Gorky region

*

50.5

3

Volgograd region

*

45.5

4

Bashkiria ASSR

*

43.5

5

Kaluga region

*

43.5

6

Sverdlovsk region

*

42.5

7

Saratov region

*

42.5

8

Moscow region

*

41.5

9

Kemerovo region

*

39.0

10

Moscow

*

34.5

11

Kuibyshev region

*

33.0

12

Amur region

*

30.0

13

Kamchatka region

*

24.0

14

Khabarovsk krai

*

23.0


Smolensk: Meshkov Y.,Shliakhtin I.,Fedulov A.,Matychenkov V.,Pastukhova I.,Anisenko S.
Moscow region: Kholmov R.,
Kaluga: Kurkin S.,
Sverdlovsk: Pozin S.,
Amur: Malaeva T.,Bologova V.,
Gorky: Chernikova S.,
Bashkiria: Kalegin E.,Khabkaev N.,
Saratov: Kovalev N.,Ivankova N.,
Best results by boards:
1-Kholmov R.-10,
2-Kurkin S.-10,
3-Pozin S.-10,
4-Malaeva T.-9.5,
5-Matychenkov V.-10.5,
6-Chernikova S.-10,
64 10-1982 3 page
database of games in PGN format ch_urt82.zip(27 games of 546)