Memorial A.Sokolsky Minsk 4-27.4.1981

1 Chekhov Valery A
&;
11111110.5 / 15  
2 Dydyshko Viacheslav
&;
01111101110.0 / 15  
3 Gavrikov Viktor 1
&;
0111001119.5 / 15  
4 Kapengut Albert Z 0
&;
1011119.0 / 15  
5 Vetemaa Yuri
&;
01118.5 / 15 62.00
6 Lutikov Anatoly 00101
&;
1118.5 / 15 60.00
7 Cherepkov Alexander V 000
&;
111118.5 / 15 56.75
8 Shereshevski Mikhail 0010
&;
1118.0 / 15 55.25
9 Maryasin Boris 0000
&;
111118.0 / 15 52.00
10 Litvinov Viktor 00000
&;
1116.5 / 15  
11 Batiuta F 00100000
&;
1116.0 / 15  
12 Mochalov Evgeny V 1000
&;
005.5 / 15 45.25
13 Kovalev Andrei 0100001
&;
1005.5 / 15 42.50
14 Roizman Abram 0000
&;
105.5 / 15 40.75
15 Barkovsky E 000000110
&;
15.5 / 15 37.25
16 Begun Sergei M 000000110
&;
5.0 / 15  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format minsk81.zip(120 games of 120)