Championship of "Trade Unions"(Ukraine)- Odessa 4-18.12.1981

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Skotorenko V.

*

5.5

2

Kalinsky I.

*

.

3

Kulinsky N.

*

.

4

Eingorn V.

*

.

5

Koutsin S.

*

.

6

Durnopianov I.

*

.

7

Eljanov V.

*

.

8

Lerner K.

*

.

9

Zhidkov V.

*

.

10

Shcherbakov V.

*

.

11

Beim V.

*

.

12

Timanin B.

*

.

13

Nekrasov V.

*

.

14

Shneider A.

*

.


Base Ukraine XX Century
database of games in PGN format ch_utr81.zip(13 games of 91)