Memorial I.Lipnitsky- Kiev 1980

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Foigel I.

*

9.5

2

Vinnitsky V.

*

9.0

3

Koliakov A.

*

9.0

4

Marusenko P.

*

9.0

5

Peresypkin V.

*

8.0

6

Litvin E.

*

7.5

7

Fadeev V.

*

7.5

8

Sergeev V.

*

7.0

9

Bannik A.

*

6.5

10

Zhidkov V.

*

6.5

11

Zurakhov V.

*

6.5

12

Novikov I.

*

6.5

13

Kurass Y.

*

5.0

14

Tumenok V.

*

4.5

15

Berenshtein A.

*

3.0


database of games in PGN format kiev80.zip (1 games of 105)
Hosted by uCoz