Team championship of Ukraine(Trade Unions)- Kiev June 1979

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Zavod stankov-avtomatov(Kiev)

*

.

2

Elektrotiazhmash(Kharkov)

*

.

3

*

.

4

Zarya(Voroshilovgrad)

*

.

5

*

.

6

*

.

7

*

.

8

*

.


Kiev: Kosikov A.,Taborov B.,Kernazhitsky L.,Zuev V.,Chernozem S.(rezervist),Semenova L.
Kharkov: Savon V.,
Voroshilovgrad: Bylino O.,
64 22-1979 4 page
database of games in PGN format ch_utt79.zip(1 games of 140)