Team championship of Ukraine- Zhdanov 10-16.11.1978(1 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

P

1

SKIF

*

12.5(of 16)

2

Avangard

*

11.0

3

Dinamo

*

7.5

4

Ministerstvo obrazovania

*

4.5

5

Lokomotiv

*

4.5

Team championship of Ukraine- Zhdanov 10-16.11.1978(2 semifinal)

Rk

Name

1

2

3

4

5

P

1

Spartak

*

11.5(of 16)

2

Zenit

*

11.5

3

Burevestnik

*

11.5

4

Vodnik

*

5.5

5

Trudovye rezervy

*

0.0

Team championship of Ukraine- Zhdanov 10-16.11.1978

Rk

Name

Final

Spartak-Sport club of Institute of physical culture-SKIF(Lvov) 3:1

3-4 place

Zenit-Avangard 3:1

5-6

Burevestnik-Dinamo 2:2

7-8

Vodnik-Ministerstvo obrazovania 2.5:1.5

9-10

Lokomotiv-Trudovye rezervy 3.5:0.5


Spartak: Zhidkov V.-4,Foigel I.-3.5,Viner A.-2.5,Kaganovskaya L.-4.5
SKIF: Zaid L.-2.5,Gurevich M.-4,Nekrasov-3.5,Ruchieva-3.5
Lokomotiv: Machulsky A.-3,Nikolaevsky Y.-1.5,Shalimov-2,Dudkova-1.5
Avangard: Kosikov A.-1.5,Kaplun L.-3.5,Kernazhitsky L.-4,Mulenko-3
Zenit: Anikaev Y.-4,Kogan B.-3,Kalinsky I.-3.5,Andreeva O.-4
Burevestnik: Lerner K.-3.5,Eingorn V.-3.5,Okhotnik V.-4.5,Kulikova-2
Dinamo: Gofshtein L.-3,Sergienko-2.5,Yakovenko-1,Artamonova-3
Vodnik: Kuznetsov V.-1.5,Starikov-2.5,Tarasenko-2.5,Frenkel-1.5
Ministerstvo obrazovania: Sergeev-2,Pesotsky-0.5,Glezer-1.5,Dubina-2
Trudovye rezervy: Kostritsia-0,Galushkin-0.5,Smoliar-0,Kravetz-0
Shahovnitsa 11-1978 1 page
database of games in PGN format ch_ukt78.zip(9 games of 100)