Cup of VUZ- Dnepropetrovsk 1977(swiss-7 rounds,14 participants)

Rk

Name

P

1

Moscow State University

25.5(of 35)

2

Dnepropetrovsk University(2 team)

20.5

3

GTSOLIFK

20.5

4

Leningrad University

19.0

5

Rostov University

18.5

6

Dnepropetrovsk University(1 team)

18.0

7

Leningrad politechnical institute

18.0

8

Erevan University

17.5

9

Kazakhstan University

17.5

10

Kaliningrad University

15.5

11

Vitebsk technological institute

15.0

12

Frunze politechnical institute

15.0

13

Kiev politechnical institute

14.5

14

Azerbaijan University

10.0


Moscow: Makarychev S.,Ivanov A.,Yusupov A.,Dolmatov S.,Popivoda R.
Dnepropetrovsk(1 team): Novopashin A.,Okhotnik V.,Berezhnoi V.,Shkola V.,Kulikova L.
Leningrad politechnical institute: Shashin A.,Korelov A.,Kaminsky O.,Nikiforov V.,Tulman D.
GTSOLIFK: Chekhov V.,Malaniuk V.,
Dnepropetrovsk(2 team): Chernov E.,Kondratiev A.,Chumak E.,Volovelsky O.,Elina E.
Kazakhstan: Vladimirov E.,
Erevan: Voskanian V.,Ordian V.,
Rostov: Radchenko S.,
Leningrad University: Vladimirov B.,
Kiev politechnical institute: Ostriy I.,
Best results by boards:
1-Makarychev S.-4.5,Chekhov V.-4.5,Shashin A.-4.5,Chernov E.-4.5,
2-Ivanov A.,
3-Ordian V.,
4-Dolmatov S.,
5-Ostriy I.,
64 4-1978 4 page
database of games in PGN format cupvuz77.zip(4 games of 245)