Team championship of "Trade Unions"- Kharkov 7-22.6.1977

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Poliot(Cheliabinsk)

*

2.5

4

4

4

3

17.5

2

Mayak(Kharkov)

2.5

*

3

2.5

4

3.5

15.5

3

Torpedo(Moscow)

1

2

*

3

2

3.5

11.5

4

Radiotekhnika(Riga)

1

2.5

2

*

2.5

3

11.0

5

Russkiy Dizel(Leningrad)

1

1

3

2.5

*

2.5

10.0

6

Pluoshtas(Kaunas)

2

1.5

1.5

2

2.5

*

9.5


Moscow: Gruzman B.,
Cheliabinsk: Sveshnikov E.,Bykov V.,Panchenko A.,Pedko O.,Berezhnoi V.,Dvoirys S.
Kharkov: Podgaetsky,Savchenko I.,Andreeva O.,
Riga: Fishman,
Leningrad: Nikitin V.,
Best results by boards:
1-Sveshnikov E.,
2-Gruzman B.,
3-Savchenko I.,
4-Nikitin V.,
5-Andreeva O.-4.5,
64 34-1977 3 page
database of games in PGN format ch_trt77.zip(17 games of 75)