Team championship of Ukraine- Dnepropetrovsk 1976

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Kiev

*

5

3.5

3

4

4

19.5

2

Dnepropetrovsk

1

*

4

4

4

4.5

17.5

3

Kharkov

2.5

2

*

3

4.5

4.5

16.5

4

Odessa

3

2

3

*

3

4

15.0

5

Zaporozhie

2

2

1.5

3

*

2.5

11.0

6

Lvov

2

1.5

1.5

2

3.5

*

10.5


Kiev: Platonov I.-1.5(4),Peresypkin V.-3,Gofshtein L.-3.5,Zhidkov V.-3,Minkovsky-0.5(1),Semenova L.-3.5,Ostriy-4.5
Dnepropetrovsk: Gurevich V.-4,Bakhmatov E.-0.5(3),Chernov E.-3,Okhotnik V.-3,Gergel V.-1.5(2),Elina-1.5,Kulikova L.-4
Kharkov: Savon V.-4,Kalinsky I.-3.5,Machulsky A.-2.5,Vaisman-4,Idelchik-1.5,Dudkova-1
Odessa: Tukmakov V.-2,Alburt L.-2.5,Palatnik S.-3.5,Podgaets M.-2,Morozova-3,Shinkarevskya-2
Zaporozhie: Ivanov A.-2.5,Yakovlev-1.5,Goliak-0.5,Obukhov-0.5,Mulenko-3.5,Ignatchenko S.-2.5
Lvov: Kogan B.,Privalaov-2.5,Bandza,Kart-1
64 2-1977 5 page,Shahovnitsa 12-1976
database of games in PGN format ch_ukt76.zip(11 games of 90)