Championship of Ukraine(juniors)- Zhitomir 1976(swiss-7 rounds,30 boys+16 girls)

Rk

Name

P

1

Artamonova V.

5.5

2

Gaisinskaya

4.5

3

Aronova

4.5

4

Sukha

4.5

5

Frumkina

4.0

6

Khanukova

4.0

7

Khasminskaya

4.0

8

Kart

4.0

9

Chikirisova

4.0

10

Lelchuk

3.5

11

Belgorodskaya

3.5

12

Maltzer

3.0

13

Pastivnichnaya

3.0

14

Andreeva

1.5

15

Berezina

1.5

16

Yanova

1.0

1

Chernin A.

6.0

2

Gitsin

5.5

3

Shneider A.

5.0

4

Pronkin

5.0

5

Klimenko

4.5

6

Gurevich V.

4.5

7

Andrianov N.

4.5

8

Kotliar

4.0

9

Vainerman

4.0

10

Huzman A.

4.0

11

Shalimov

4.0

12

Korelstein

4.0

13

Berezin

3.5

14

Gumeniuk

3.5

15

Zapotiliuk

3.5

16

Rotstein

3.5

17

Kharchenko

3.5

18

Shkolnik

3.5

19

Moroz

3.0

20

Panchenko A.

3.0

21

Strutsovsky

3.0

22

Fadeev

3.0

23

Shvidler

3.0

24

Kushch

2.5

25

Selianko

2.5

26

Shrai

2.5

27

Dumansky

2.0

28

Sergeev V.

2.0

29

Shulman

2.0

30

Presman

0.5


Shahovnitsa 8-1976 2p
database of games in PGN format ch_juu76.zip( games of 168)