Team championship of Giant Plants(Zavody-giganty)- Briansk July 1975

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Desna(Briansk)

*

.

2

Torpedo(Moscow)

*

.

3

Chess club of Odessa region

*

.

4

Yaroslavetz(Yaroslavl)

*

.

5

Zarya(Voroshilovgrad)

*

.

6

*

.

7

Izhevsk plant

*

.

8

Cheliabinsk tractor plant

*

.

9

Uralmash(Sverdlovsk)

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.


Desna: Zilberstein V.,Shestakov S.,Pisarev V.,Burnevsky G.,Eidlin B.,Litvinova E., Bragin A.
Odessa: Lerner K.,Beim V.,
Torpedo: Gruzman B.,Salov S.,
Yaroslavetz: Belokurova L.,
Best results by boards:
1-Zilberstein V.,
2-Lerner K.,
3-Gruzman B.,
4-Beim V.,
5-Eidlin B.,
6-Belokurova L.,
64 27-1975 7 page
database of games in PGN format zavgig75.zip(1 games of 396)