Team championship of Latvia- 1975

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Army Sport Club(SKA)

*

3.5

2.5

3.5

3.5

2.5

3.5

3.5

3

4

4

33.5

2

Riga vagonostroitelnyj zavod(RVZ)

1.5

*

2.5

4

1.5

3.5

4.5

4.5

3

2.5

2.5

30.0

3

Radiotekhnik

2.5

2.5

*

2

4

3.5

3

3

3

3

2.5

29.0

4

Liepaya

1.5

1

3

*

4

1

3

2

3

3

4.5

26.0

5

VEF

1.5

3.5

1

1

*

3.5

1.5

2

3.5

4

4

25.5

6

Tsesis

2.5

1.5

1.5

4

1.5

*

3

3

1.5

2.5

4

25.0

7

Latvian University(LGU)

1.5

0.5

2

2

3.5

2

*

3.5

4

3

2.5

24.5

8

Latkolkhozproekt

1.5

0.5

2

3

3

2

1.5

*

2

2.5

4.5

22.5

9

Valmiera

2

2

2

2

1.5

3.5

1

3

*

2.5

0.5

20.0

10

Talsi

1

2.5

2

2

1

2.5

2

2.5

2.5

*

2

20.0

11

Kuldiga

1

2.5

2.5

0.5

1

1

2.5

0.5

4.5

3

*

19.0

12

Daugavpils

2.5

1.5

1.5

1

3

1.5

3.5

1

*

-


SKA: Klovans J.,Shmits A.,Levchenkov V.,Ulmanis I.,Gabran H.,Klovane A.,Ramane I.
RVZ: Kirillov V.,Gutkin B.,Rakitin V.,Sponja V.,Latsis L.,Rozhlapa V.
Latkolkhozproekt: Kirpichnikov V.,
Liepaya: Arkhipkin Y.,
Radiotekhnik: Zelinsky Y.,
Valmiera: Skuja A..,
LGU: Neimanis V.,
Talsy: Gaile S.,
Daugavpils: Vilerte T.,
Best results by boards:
1-Kirpichnikov V.-9.5,Kirillov V.-7.5,Arkhipkin Y.-6.5,Budovsky I.-6,
2-Shmits A.-8,Zelinsky Y.-8,
3-Levchenkov V.-8(9),Skuja A.-6.5,Neimanis V.-6(10),
4-Sponja V.-8.5,
5-Rozhlapa V.-8,Gaile S.-7.5,Vilerte T.-6.5(7),
Shahmaty 10-1975 26 page
database of games in PGN format ch_lat75.zip(2 games of 300)