Cup of VUZ(Institutes of higher education)- Navoi 1974

Rk

Name

1

2

3

4

P

1

Leningrad Polytechnical institute

*

.(of 15)

2

Dnepropetrovsk State University

*

.

3

Tashkent State University

*

.

4

GTSOLIFK

*

.


Leningrad: Vorotnikov V.,Korelov A.,Poliantsev S.,Shutrov E.,Drel N.
Tashkent: Agzamov G.,
Riga: Gutman L.,Ozola A.,
Vilnius: Lapienis D.,
GTSOLIFK: Chekhov V.,Pripis F.,Akhsharumova A.,
Kazan: Kriukovskikh M.,
Best results by boards:
1-Vorotnikov V.-4(5),Lapienis D.-4.5(6),Agzamov G.-4(6),Gutman L.-4(6),
3-Poliantsev S.-4.5(5),
4-Pripis F.-5(6),
5-Akhsharumova A.-5.5(6),Kriukovskikh M.-5(5),
64 51-1974 2 page
database of games in PGN format cupvuz74.zip(15 games of 30)