Team championship of Works-Giants- Kiev 1973

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

P

1

Torpedo(Moscow)

*

17.5(of 25)

2

Dnestr(Lvov)

*

15.5

3

Dnepr(Kiev)

*

12.5

4

Zaria(Voroshilovgrad)

*

11.5

5

Poliot(Cheliabinsk)

*

9.5

6

Uralmash(Sverdlovsk)

*

8.5


Torpedo: Alekseev A.,Gruzman B.,Lebedev B.,Kushnir A.,Losev D.
Dnepr: Sakharov Y.,Kosikov A.,Peresypkin V.,Semenova L.,
Dnestr: Kogan B.,Bilinsky V.,Mikhalchishin A.,
Zaria: Kuzmin G.,Zveriaka Y.,
Poliot: Dvoyris S.,
Uralmash: Ilivitsky G.,
Best results by boards:
1-Alekseev A.-3.5,
2-Kosikov A.-4,Bilinsky V.-4,
3-Zveriaka Y.3.5,Lebedev B.-3.5,
4-Kushnir A.-3.5,
5-Dvoyris S.-3,Mikhalchishin A.,Peresypkin V.,
Shahmaty v SSSR 1-1974 22 page,64 45-1973 5 page
database of games in PGN format zavgig73.zip(5 games of 75)